ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rodzaj:
Aktualizacja 23.10.2023 r
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Sprzątanie pomieszczeń Szkolno-Biurowych w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Słupsku w 2024 r

Podmiot publikujący:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
17 listopada 2023
Nazwa pliku:
informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
17 listopada 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
17 listopada 2023
Nazwa pliku:
informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
31 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
31 października 2023
Nazwa pliku:
kwota przenaczona na sfinalizowanie zamówienia
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
31 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
31 października 2023
Nazwa pliku:
ZSP.2710.3.2023_Sprzątanie pomieszczeń szkolno – biurowych w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słupsku w 2024 r.
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
23 października 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
23 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja o wyborze oferty
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
25 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
25 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja z otwarcia ofert II
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
14 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
14 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja o kwocie przeznaczonej na sfin.zamów. II
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
14 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
14 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ Ccatering do PM 21 II
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_formularz ofertowy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_oświadczenie wykonawcy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_projekt umowy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz usług
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz narzędzi
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zobowiazanie podmiotu trzeciego
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_oświadzczenie o przynależności do grupa kapit.
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_oświadczenie wykonawców
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
6 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
6 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archowalne_unieważnienie przetargu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
3 lipca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
3 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
20 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
20 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla PM21
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.1
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.2
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.3
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne__zał.4
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.5
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.6
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.7
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.8
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
18 października 2023
Nazwa pliku:
plan postepowań o udzielenie zamówień na 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
27 stycznia 2023
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
22 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
14 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_kwota przenaczona na realizację zamówienia
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
14 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wyjaśnienie zatreści
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ z 12.12.2022
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zał.nr 3 wzór umowy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
12 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Zmiana treści SWZ
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
9 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_ogłoszenie o przesunięciu terminu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
9 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ- sprzatanie pomieszczeń (2)
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
9 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Formularz oferty -sprzatanie pomiesczeń(2)
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
9 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
9 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ sprzatanie pomieszczeń Szkoły na 2023
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_formularz ofertowy sprzatnie na 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_oświadczenie wykonawcy zał.2 -sprzatanie 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy zał.3-sprzątnie 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz usług zał.4-sprzątnie 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zobowiązanie podmiotu trzeciego zał.5-sprzątanie 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_oświadzcenie dot.grupy kapitałowej zał.6-sprzątanie 2023 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.12.2022 r
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_ogłoszenie o wykonaniu umowy usługi
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o wyborze oferty
Informację wytworzył:
J. Jezierska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
J. Jezierska
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o kwocie przenaczonej na sfinansowanie zamówienia ZSP
Informację wytworzył:
J. Jezierska
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ-usługa cateringu wraz z prowadzeniem bufetu ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Ogłoszenie o zamówieniu ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_formularz ofertowy ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Oświadczenie wykonawcy ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy-usługa cateringu ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy-najem-usługa cateringu ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz usług-catering ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz narzędzi-catering ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz osób-catering ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zobowiazanie podmiotu- catering ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_grupa kapitałowa-catering ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
29 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Unieważnienie postępowania
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
27 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o kwocie prznaczonej na sfinalizowanie zamówienia
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
26 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ usługa cateringu dla ZSP
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_formularz ofertowy zał.1
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Oświadczenie wykonawcy-usługa cateringu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy-usługa cateringu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy-najem-usługa cateringu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz usług-catering
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz narzędzi-catering
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz osób-catering
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_zobowiązanie podmiotu-usługa cateringu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_grupa kapitałowa-catering
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja o wyborze oferty
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
7 lipca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Wniosek o przedłużenie terminu związanego z ofertą
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_odpowiedź na zapytanie w sprawie oferty
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
3 czerwca 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_SWZ-sprzatanie pomieszczeń szkolno-biurowych
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_formularz ofertowy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Oświadczenie wykonawcy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wzór umowy
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_wykaz usług
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Informację wytworzył:
Joanna Jezierska
Data wytworzenia:
30 maja 2022
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Informację zaktualizował:
Joanna Jezierska
Data aktualizacji:
15 maja 2023
Nazwa pliku:
Archiwalne_12.07.2021 Informacja o wyborze oferty
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
12 lipca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_21.06.2021 Informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
21 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_21.06.2021 Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
21 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_21.06.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
21 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_18.06 2021 Przesunięcie terminu składania ofert
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
18 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_14.06.2021 Zmiana ogłoszenia
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
14 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_14.06.2021 Przesunięcie terminu zgłoszenia ofert
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
14 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_14.06.2021 Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
14 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021_Ogłoszenie odpowiedzi na pytanie
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
9 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021 ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
8 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021_specyfikacja warunków zamówienia
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
8 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021 załącznik_nr_5
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
8 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021_załącznik do umowy
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
8 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_06_2021_załącznik do specyfikacji_edytowalny
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
8 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Jezierska
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Specyfikacja warunków zamówienia
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Wzór umowy
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Zmiana - Formularz ofertowy
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja z otwarcia ofert
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o wyborze oferty 1
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022
Nazwa pliku:
Archiwalne_Informacja o wyborze oferty 2
Informację wytworzył:
dyrektor
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Piotr Ceranowski
Data publikacji:
2 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek