Prawo - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  4. Uchwały Nr L III/812/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Przedszkoli Miejskich oraz utworzenia Jednostek Budżetowych.
  5. Postanowień Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.06.2007 r.

AKT NADANIA IMIENIA

Na podstawie Uchwały Nr VI/58/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2007 r., Przedszkole Miejskie Nr 9 otrzymało nazwę "Akademia Uśmiechu", zgodnie ze wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku
Informację wytworzył:
Urszula Aleksandrowicz
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Natalia Kiempa
Data publikacji:
20 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek