Przetargi - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. "Wymiana instalacji sanitarnych w żłobku nr 2".
Podmiot publikujący:
Zespół Żłobków Miejskich
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Informację zaktualizował:
Paulina Szczypiorkowska
Data aktualizacji:
2 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Identyfikator postępowania
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z postepowania
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 - dla podmiotu trzeciego- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 - dla podmiotu trzeciego- Oświadczenie dot. wykluczenia z postepowania
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 - Grupa Kapitałowa
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 - wykaz osób
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8 - wykaz robót
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załacznik nr 9 - umowa projekt
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
Załącznik nr 12 - STWiORB
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
14 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
14 maja 2021
Nazwa pliku:
kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
28 maja 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
28 maja 2021
Nazwa pliku:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informację wytworzył:
Paulina Szczypiorkowska
Data wytworzenia:
2 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paulina Szczypiorkowska
Data publikacji:
2 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek