Polityki, programy, raporty - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Polityki, programy, raporty

Oferta edukacyjno-wychowawcza dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim:

 • Szkoła Podstawowa
 • Branżowa Szkoła 1 st.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii, pomocnik obsługi hotelowej

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

 • Szkoła Podstawowa

dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i zespołowe

dla uczniów z autyzmem:

 • zespoły edukacyjno-terapeutyczne

oferta opiekuńczo-wychowawcza:

 • internat - 40 miejsc - 2 grupy wychowawcze
 • świetlica na terenie szkoły czynna w godz. 7.00 - 16.30

oferta rewalidacyjno-terapeutyczna
zajęcia:

 • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych)
 • dydaktyczno-wychowawcze (dotyczy bieżących potrzeb edukacyjnych)
 • logopedia, terapia mowy, komunikacja
 • gimnastyka korekcyjna
 • rehabilitacja ruchowa

zajęcia fakultatywne:

 • art terapia
 • muzyka
  teatr
  parateatralne
  plastyka.

 • terapia indywidualna - zaburzenia emocjonalne, zachowania asertywne, zaburzenia zachowania
 • edukacja
 • czytelniczo-medialna
  regionalna - Klub Turystyki Pieszej
  europejska - Szkolny Klub Europejski
  ekologiczna
  prozdrowotna
 • zajęcia sportowe:

 • hydroterapia
 • Szczep Drużyn Harcerskich -32IDNS ,,Rózowe Pantery"

pomoc specjalistyczna:

 • medyczna - pielęgniarka
 • psychologiczno-pedagogiczna
 • socjalno-bytowa
 • terapeutyczno-rewalidacyjna - logopedzi, terapeuci zajęciowi, reedukatorzy, rehabilitanci
 • metodyczno-merytoryczna dla nauczycieli, studentów, pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym
Więcej informacji na stronie:
http://www.sosw.slupsk.pl

Podmiot publikujący:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
10 marca 2020
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Informację zaktualizował:
Adam Lipka
Data aktualizacji:
24 stycznia 2024
Nazwa pliku:
SOSW budżet modelowy 2016
Informację wytworzył:
Magdalena Skóra
Data wytworzenia:
18 lutego 2016
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
budżet modelowy SOSW 2017
Informację wytworzył:
adam lipka
Data wytworzenia:
12 maja 2017
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
budżet modelowy 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Budżet modelowy 2019
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
12 marca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Bilans Jednostki
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Bilans Jednostki
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Bilans Jednostki 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Rachunek Zysków i Strat 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Rachunek Zysków i Strat 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Zest.zmian w funduszu jednostki 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Zest.zmian w funduszu jednostki 2018
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
4 czerwca 2019
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Budżet modelowy 2020
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
10 lutego 2020
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
10 lutego 2020
Nazwa pliku:
Budżet modelowy 2021
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
18 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z wdrożenia dostępności
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
18 listopada 2021
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
18 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z wdrożenia dostępności
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
31 marca 2021
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
18 listopada 2021
Nazwa pliku:
Budżet modelowy 2022
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
26 stycznia 2022
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
26 stycznia 2022
Nazwa pliku:
budżet modelowy 2023
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
3 lutego 2023
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
3 lutego 2023
Nazwa pliku:
budżet modelowy 2024
Informację wytworzył:
Adam Lipka
Data wytworzenia:
24 stycznia 2024
Informację opublikował:
Adam Lipka
Data publikacji:
24 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek