Udostępnienie informacji

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwanie informacji

Informacje dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stworzonym w związku z obowiązującą ustawą z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i skonstruowany został na zasadach typowych dla powszechnie spotykanych stron internetowych.

Główna strona serwisu składa się z następujących elementów:

  • strony głównej, mapy serwisu, wersji kontrastowej dla osób niedowidzących, 3 poziomów wielkości czcionki, wyszukiwarki, nagłówka (logo biuletynu) oraz menu na pasku poziomym z głównymi hasłami bloków tematycznych – górna część strony,

  • okna właściwego, tj. tej części serwisu, w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji – centralna część strony,

  • odnośników do najczęściej odwiedzanych informacji i dokumentów – lewa część serwisu.

  • informacji teleadresowych Urzędu Miejskiego - dolna część serwisu.


Możliwe są trzy sposoby dotarcia do poszukiwanych informacji:

Korzystanie z menu podmiotowego (poziomy pasek w górnej części strony) odnoszącego* do informacji w następujących blokach tematycznych: Strona główna, Urząd Miejski, Rada Miejska, Struktura miasta, Praca, Przetargi, Ogłoszenia, Rejestr umów i Sesje RM on-line.


Korzystanie z „Mapy serwisu”

będącej swego rodzaju globalnym spisem odnośników* do wszystkich działów i poddziałów składających się na Biuletyn. „Mapa serwisu” jest rozwinięciem opisywanych wyżej spisów „menu”, umożliwiającym bezpośredni dostęp z poziomu jednej strony do wszystkich działów zawartych w Biuletynie.


Korzystanie z opcji „Wyszukiwarka”

polegające na wpisaniu w okno wyszukiwarki (prawa górna część strony) słowa kluczowego charakteryzującego lub bezpośrednio nazywającego poszukiwany dokument lub informację oraz zatwierdzeniu przesłania zapytania kliknięciem na przycisk „szukaj” (lupka). Wyniki wyszukiwania wyświetlają się w formie spisu odnośników* do wszystkich stron w obrębie Biuletynu, na których zawarto określone w zapytaniu słowa kluczowe z informacją o ilości wyszukanych rekordów.

Informujemy ponadto, że działy „Zarządzenia Prezydenta Miasta”, „Projekty Uchwał Rady Miejskiej” oraz „Uchwały Rady Miejskiej” wyposażone zostały w odrębne wyszukiwarki, umożliwiające szybkie dotarcie do pożądanych dokumentów.


Każda opublikowana informacja jak również dokument opatrzone są w tzw. „metki”, tj. informacje o podmiocie publikującym, o tym kto i kiedy informację wytworzył oraz o tym kto i kiedy informację opublikował.


Zgodnie z zapisami art. 10 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz których trybu udostępnienia nie regulują odrębne przepisy prawa, a także nie były wyłożone lub wywieszone w siedzibie Urzędu, są udostępniane na wniosek zainteresowanego zgodnie z procedurami określonymi w wymienionej ustawie.

* odnośnik jest interaktywnym elementem, który poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki, uruchamia wskazywaną przez siebie stronę

Podmiot publikujący:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informację wytworzył:
Jarosław Siedlikowski
Data wytworzenia:
21 września 2015
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
21 września 2015
Data aktualizacji:
28 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek