Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Materiały szkoleniowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 października 2015
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2015
Informację zaktualizował:
Jerzy Janiak
Data aktualizacji:
30 listopada 2021
Nazwa pliku:
„OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OKRESIE ZIMOWYM”
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy JANIAK Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
30 listopada 2021
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
30 listopada 2021
Nazwa pliku:
Rola i zadania Prezydenta Miasta Słupska oraz utworzonych przez niego podmiotów (PZZK, MCZK) podczas reagowania kryzysowego na terenie miasta.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Data wytworzenia:
3 marca 2020
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
3 marca 2020
Nazwa pliku:
Moduły zadaniowe zarządzania kryzysowego miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
29 października 2019
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 października 2019
Nazwa pliku:
Funkcjonowanie SMS-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach Alert RCB
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
26 lutego 2019
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
26 lutego 2019
Nazwa pliku:
Zasady opracowania Instrukcji reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bepieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
26 lutego 2019
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
26 lutego 2019
Nazwa pliku:
Narada w dniu 26.02.2019 r. w sprawie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porzadku publicznego oraz obrony cywilnej i spraw obronnych
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Jerzy Janiak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
26 lutego 2019
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 lutego 2019
Nazwa pliku:
Sposoby i formy pozyskiwania informacji o zagrożeniach - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
1 lutego 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Formacje obrony cywilnej miasta Słupska - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Uwagi pokontrolne - jednostki organizacyjne miasta - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Uwagi pokontrolne - placówki oświatowe miasta - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Działania CZK - współpraca z placówkami oświatowymi - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Plan operacyjny ochrony przed powodzią - prezentacja
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2017
Nazwa pliku:
ZAKRES PRZEDSIEWZIĘĆ WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH ALARMOWYCH I STOPNIACH ALARMOWYCH CRP
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
23 marca 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
Stopnie alarmowe - schemat
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
23 marca 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
Stopnie alarmowe CRP - schemat
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
23 marca 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
UŻYCIE PODODDZIAŁÓW SIŁ ZBROJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, PODCZAS DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH ORAZ W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
23 marca 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
Formacje obrony cywilnej
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 października 2015
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2015
Nazwa pliku:
Ochrona ludności i obrona cywilna
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 października 2015
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2015
Nazwa pliku:
Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 października 2015
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2015
Nazwa pliku:
Rola i zadania kurierów Akcji Kurierskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 października 2015
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 października 2015
Nazwa pliku:
Rola i zadania oraz zakres uprawnień Szefa OC
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
19 lutego 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
19 lutego 2016
Nazwa pliku:
Zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
19 lutego 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
19 lutego 2016
Nazwa pliku:
Założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
19 lutego 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
19 lutego 2016
Nazwa pliku:
Zasady ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
19 lutego 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
19 lutego 2016
Nazwa pliku:
Zasady ewakuacji - szkoły
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 marca 2016
Nazwa pliku:
Obowiązujące procedury zarzadzania kryzysowego
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
18 marca 2016
Nazwa pliku:
Szkolenie obronne - 25.04.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
26 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Ochrona ludności w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
12 października 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
12 października 2016
Nazwa pliku:
Stany gotowości obronnej państwa oraz ich podwyższanie w kontekście miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
3 marca 2020
Informację opublikował:
Maciej Papuga
Data publikacji:
3 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek