Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoInformacja

dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

utworzonych na terenie Miasta Słupska


Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

a. bezpłatna pomoc prawna będzie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób. W każdym z tych przypadków osoba ubiegająca się o bezpłatną poradę jest zobowiązana złożyć stosowne oświadczenie.

b. dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Słupska, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty,oraz przekazaniu oświadczenia o którym mowa w pkt. a.

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu:

59/8488421, 59/8488441, 59/8488360

w godzinach pracy Urzędu.


Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Prezydent Miasta Słupska.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje zakres działań wynikający z art. 3 ust. 1 ustawy, zatem osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

  a. poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym, lub

  b. wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub

  c. sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym, lub

  d. sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym, lub

  e. poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  1. podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

  2. udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Słupska udzielane, w poniższych lokalizacjach:


1. ul. Szczecińska 60 (budynek Zespołu "Elektryk" w Słupsku)

Otwarty:

poniedziałek-piątek w godz. 14:00 - 18:00

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych


2. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich

3. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, która obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji.

5)udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa - Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
15 października 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data aktualizacji:
31 stycznia 2024
Nazwa pliku:
oświadczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data wytworzenia:
1 lutego 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 lutego 2023
Nazwa pliku:
Harmonogram dyżurów NPP i NPO w 2024 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2024
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
31 stycznia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek