Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska I-II kadencja

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska jest jedynym w swoim rodzaju ciałem doradczo – konsultacyjnym powołanym w 98. rocznicę nadania Polkom praw wyborczych.

W skład Rady wchodzą wyjątkowe kobiety – słupszczanki i mieszkanki innych miast związane ze Słupskiem, które chcą działać na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Członkinie Rady reprezentują różne środowiska – samorządowe, pozarządowe oraz sektor prywatny.

Skład Rady Kobiet:

1) Agnieszka Kulis

2) Danuta Wawrowska

3) Marta Kiedos

4) Halszka Szuryn

5) Małgorzata Lenart

6) Aldona Żurawska

7) Aleksandra Klimczuk

8) Agnieszka Biernacka

9) Elżbieta Łukaszus-Mijewska

10) Inga Kawałek

11) Renata Wismont

Zadania Rady m.in.:
1) analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet,
2) wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta,
3) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w Mieście oraz równouprawnienia,
4) diagnoza sytuacji kobiet w Słupsku,
5) edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia,
6) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece oraz równouprawnienia,
7) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki rodzinnej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli itp.),
8) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej.

Podmiot publikujący:
Podinspektor ds. Organizacji Pracy Prezydenta
Informację wytworzył:
Monika Rapacewicz
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
517-16
Podmiot publikujący:
Podinspektor ds. Organizacji Pracy Prezydenta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
954-16
Podmiot publikujący:
Podinspektor ds. Organizacji Pracy Prezydenta
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
385-17
Podmiot publikujący:
Podinspektor ds. Organizacji Pracy Prezydenta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 maja 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2023
Nazwa pliku:
906-19
Podmiot publikujący:
Podinspektor ds. Organizacji Pracy Prezydenta
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
8 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek