Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wezwanie/wykaz rzeczy zdeponowanych

WEZWANIE:

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub faktu, że osoba ta jest nieznana, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli, lub osoby posiadające inny tytuł prawny), do niezwłocznego obioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Prezydenta Miasta Słupska.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub mogące udzielić informacji o ich właścicielach prosi się o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Rzeczy Znalezionych.

Jednocześnie informuję, że:

1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

W celu odbioru rzeczy, należy niezwłocznie zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Edyta Kostarczyk - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Maksymowicz
Data publikacji:
2 września 2021
Informację zaktualizował:
Anna Duch
Data aktualizacji:
9 lipca 2024
Nazwa pliku:
wykaz rzeczy zdeponowanych
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska -Tomasz Czuczak
Data wytworzenia:
9 lipca 2024
Informację opublikował:
Anna Duch
Data publikacji:
9 lipca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek