Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw1. Przyjmowanie korespondencji drogą pocztową

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 749 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Urzędu Miejskiego w Słupsku przyjmuje i rejestruje Kancelaria Urzędu oraz sekretariaty:

- Prezydenta Miasta Słupska,

- Zastępców Prezydenta Słupska,

- Skarbnika Miasta Słupska,

- Sekretarza Miasta Słupska

- Wydziałów Urzędu Miejskiego.

2. W przypadku osobistego załatwiania sprawy, interesantów przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek 7 30 – 16 30

- wtorek 7 30 – 15 30

- środa 7 30 – 15 30

- czwartek 7 30 – 15 30

- piątek 7 30 – 14 30

UWAGA:

1. Obsługa interesantów w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców odbywa się w następujących godzinach:

Referat Rejestracji Pojazdów - pok. 3, 4, 02

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy) - pok.1, 1A, 2

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Dowodów Osobistych- pok. 7

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Ewidencji Ludności - pok. 11, 11 A, 11 B, 12

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00

Referat Obsługi Przedsiębiorców - pok. 14, 15

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00.


2. Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywa się w następujących godzinach:

poniedziałek 7.45 - 16.00

wtorek - czwartek 7.45 - 15.00

piątek 7.45 - 14.00.


3. Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje w godzinach:

8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.


Organy Miasta, poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska mieszczą się pod następującymi adresami:

  Prezydent Miasta Słupska, Rada Miejska w Słupsku, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz następujące wydziały i samodzielne stanowiska:

  1) Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, który jest główną siedzibą Urzędu:

   a) Zespół Radców Prawnych,

   b) Wydział Geodezji i Katastru,

   c) Wydział Budżetu Miasta,

   d) Wydział Księgowości,

   e) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

   f) Wydział Zarządzania Nieruchomościami,

   g) Wydział Edukacji,

   h) Urząd Stanu Cywilnego,

   i) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu,

   j) Wydział - Centrum Obsługi Mieszkańców,

   k) Dyrektor Strategiczny,

   l) Inspektor Ochrony Danych,

   ł) Wydział Administracyjno-Techniczny,

   m) Biuro Rady Miejskiej,

   n) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

   o) Rzecznik Prasowy,

   p) Wydział Współpracy i Promocji,

   r)Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -Referat Polityki Transportowej.

   2) Słupsk, Plac Zwycięstwa 1:

   a) Wydział Budownictwa,

   b) Wydział Polityki Przestrzennej,

   c) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,

   d) Wydział Zarządzania Funduszami;

   3) Słupsk, ul. Jaracza 5:

   a) Straż Miejska,

   b) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami,

   c) Samodzielne Stanowisko ds. BHP;

   4) Słupsk, ul. Starzyńskiego 6 (lokal w Szkole Podstawowej Nr 6):

   Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

   5) Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6:

   a) Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,

   b) Wydział Współpracy i Promocji;

   6) Słupsk ul. Rynek Rybacki 2:

   Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

   7) Słupsk Pl. Zwycięstwa 4:

   Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – Archiwum zakładowe;

   8) Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 (były Urząd Wojewódzki):

   Miejski Rzecznik Konsumentów;

   9) Słupsk, ul. Tuwima 34:

   Wydział Współpracy i Promocji.

  3. Załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu

  Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Załatwianie sprawy odbywa się bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  4. Urząd Miejski w Słupsku zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych za pomocą polskiego języka migowy (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).

  Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego można dokonać:

  • osobiście poprzez dostarczenie wniosku do pokoju nr 6;

  • drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail urzad@um.slupsk.pl;

  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wysyłając na adres /MiastoSlupsk/SkrytkaESP lub /MiastoSlupsk/ESP;

  • faksem na numer 059 8423583.

  5. Załatwianie sprawy następuje w oparciu o zasady prawa administracyjnego i cywilnego

  Szczegółowe procedury załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych opisane zostały na stronach niniejszego Biuletynu.

  Procedury i wnioski :

  - według rodzaju spraw ,

  - według wydziałów,

  - wszystkie procedury – alfabetycznie.

  Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Słupsku

  6. Przyjmowanie klientów w ramach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów wydziałów:

  a) Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz przyjmują w każdy wtorek miesiąca od 15.00 do 16.00 po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (osobiście lub telefonicznie 59 – 84 88 383),

  b) dyrektorzy wydziałów przyjmują codziennie w godzinach pracy Urzędu.

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
  Informację wytworzył:
  Katarzyna Zabawa
  Data wytworzenia:
  28 czerwca 2022
  Informację opublikował:
  Katarzyna Zabawa
  Data publikacji:
  28 czerwca 2022

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek