Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Lista jednostek nieodpłatego poradnictwa

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Prezydent Miasta Słupska sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców miasta,

która obejmuje w szczególności w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;

  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;

  • zakres poradnictwa;

  • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;

  • dni i godziny dostępności;

  • informacje o kryteriach dostępu do usługi;

  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);

  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do aktualizacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnej dla mieszkańców miasta Słupska, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska, stronach internetowych Miasta Słupska, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu na adres e-mail: npp@um.slupsk.pl


Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
7 stycznia 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Domańska
Data publikacji:
9 lipca 2020
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data wytworzenia:
26 stycznia 2023
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek