Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiór dokumentów przez niewybranych kandydatów

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639 ) dokumenty złożone przez niewybranych kandydatów na ławników podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat może odebrać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, pok. 116, (tel. 59 84 88 336) w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Słupsku oraz Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Słupsku odbyły się 25 września 2019 r. - niewybrani do tych sądów kandydaci mogli odebrać dokumenty do 24 listopada 2019 r.

Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Słupsku odbyły się 30 października 2019 r. - niewybrani do tych sądów kandydaci mogą odebrać dokumenty do 29 grudnia 2019 r.

W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone przez komisję powołaną przez Radę Miejską w Słupsku w ciągu 30 dni po upływie ww. terminu (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
6 listopada 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek