Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - lata 2019 - 2023

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana na mocy zarządzenia nr 1067/ZiSS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2019- 2023, zarządzenia nr 883/ZiSS/2020 Prezydenta Miasta Słupska z 27 października 2020 roku w sprawie odwołania członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zarządzenia nr 21/ZiSS/2021 Prezydenta Miasta Słupska z 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania członka w celu uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023, zarządzenia nr 83/ZiSS/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie odwołania członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zarządzenia nr 203/ZiSS/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie powołania członka w celu uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2019-2023, zarządzenia nr 539/ZiSS/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie odwołania członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zarządzenia nr 703/ZiSS/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania członka w celu uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2019-2023.Skład Rady:


1) Romuald Rasiak - Przewodniczący,
2) Angelika Szuran-Karpiej - Zastępca Przewodniczącego,
3) Anna Homerda - Członkini,
4) Małgorzata Wolska - Członkini,
5) Wiesław Szeląg - Członek.

Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów, przyjmowanych przez Radę Miasta Słupska, pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt: rada.niepelnosprawni@um.slupsk.pl


Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka -Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 listopada 2019
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Marta Horuń
Data aktualizacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 1067/ZiSS/2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka -Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2019
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 21/ZiSS/2021
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 stycznia 2021
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 883/ZiSS/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka -Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 1-2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tamara Wrona - Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
30 grudnia 2019
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 1-2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tamara Wrona - Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
11 lutego 2020
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 2-2020 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Tamara Wrona - Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
6 marca 2020
Informację opublikował:
Izabella Motowidło-Zawadzka
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 1 z posiedzenia MSRdsON z dnia 15 marca 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
15 marca 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 2 z posiedzenia MSRdsON z dnia 24 marca 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
24 marca 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 3 z posiedzenia MSRdsON z dnia 24 marca 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
24 marca 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 4 z posiedzenia MSRdsON z dnia 13 kwietnia 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 5 z posiedzenia MSRdsON z dnia 16 czerwca 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
16 czerwca 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 6 z posiedzenia MSRdsON z dnia 20 sierpnia 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 7 z posiedzenia MSRdsON z dnia 20 września 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
20 września 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 8 z posiedzenia MSRdsON z dnia 9 listopada 2021 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
9 listopada 2021
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 83/ZiSS/2022
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 203/ZiSS/2022
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 marca 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 1 z posiedzenia MSRdsON z dnia 23 marca 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
23 marca 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 2 z posiedzenia MSRdsON z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 3 z posiedzenia MSRdsON z dnia 24 maja 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
24 maja 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 4 z posiedzenia MSRdsON z dnia 14 czerwca 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
14 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 5 z posiedzenia MSRdsON z dnia 30 czerwca 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
30 czerwca 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 6 z posiedzenia MSRdsON z dnia 29 września 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
29 września 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 7 z posiedzenia MSRdsON z dnia 22 listopada 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
22 listopada 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 8 z posiedzenia MSRdsON z dnia 24 listopada 2022 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
24 listopada 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
26 stycznia 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 1 z posiedzenia MSRdsON z dnia 30 stycznia 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
30 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
3 lutego 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 2 z posiedzenia MSRdsON z dnia 17 marca 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
17 marca 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
31 marca 2023
Nazwa pliku:
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
16 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
17 maja 2023
Nazwa pliku:
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak - Przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
16 maja 2023
Informację opublikował:
Bożena Mosionek
Data publikacji:
17 maja 2023
Nazwa pliku:
Protokół nr 3 z posiedzenia MSRdsON z dnia 22 czerwca 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Romuald Rasiak Przewodniczący Miejskeij Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Data wytworzenia:
7 września 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
21 września 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 539/ZiSS/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
18 października 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
27 października 2023
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 703/ZiSS/2023 z dnia 20 września 2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 września 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
27 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek