Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Perla Polska Sp. z o.o. Sp.K./instalacja fotowoltaiczna, stacja transformatorowa ul. Boh. Westerplatte w Słupsku

INFORMACJA

o wydaniu decyzji administracyjnej


Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.),


Prezydent Miasta Słupska

informuje

o wydaniu w dniu 28 marca 2023 r. decyzji Nr 37/2023 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego:

budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz ze stacją transformatorową na działce o nr ewid. 531/2 w obr. ewid. 16 przy ul. Boh. Westerplatte w Słupsku.


Z treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędy Miejskiego w Słupsku (Mały Ratusz, pl. Zwycięstwa 1, pokój nr 04 – parter, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 59 84 88 353 lub 59 84 88 323) w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Zalewska
Data aktualizacji:
14 kwietnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek