Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Słupska/budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką na 210

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji nr 64/2023 z dn. 12.05.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”.


Inwestycją objęte następujące nieruchomości:

Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

jednostka ewidencyjna 226301_1, Miasto Słupsk:

 • 281/2, 367/5, 253/7, 283/1 (283), 288/2 (288/1) obr. 12; 80/48 (80/22), 725/59 (725/51) obr. 17; 328/5, 1031/1, 188/54 (188/34), 322/6 (322/3), 322/8, 322/9 (322/5), 328/10 (328/9), 1068/1 (1068) obr. 18; 5, 1/1 (1), 4/1 (4), 11/1 (11) obr. 19; 10/20, 17/61, 2/62 (2/38), 4/1 (4), 8/10 (8/9), 10/36 (10/19), 10/38 (10/35), 13/48 (13/31) obr. 20 – pas drogowy drogi nowoprojektowanej – nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210,

 • 615, 299 obr. 12 – pas drogowy ul. Poznańskiej,

 • 230/26 obr. 12 – pas drogowy ul. Witkacego,

 • 253/5, 280, 281/1, 268, 289/5, 367/4, 616, 618, 237/20, 237/28, 293/2, 249/14, 237/47 (237/27), 237/51 (237/29), 241/39 (241/10), 267/7 (267/2), 281/30 (281/11), 281/32 (281/13), 297/5, 297/6 (297/3), 705/1 (705), 706/8 (706/2) obr. 12 - pas drogowy ul. Słonecznej,

 • 242, 281/6, 298/4, obr. 12 - pas drogowy ul. Zielonej,

 • 282, 287/4 obr. 12 – pas drogowy ul. Rybackiej,

 • 286 obr. 12 – pas drogowy przy rzece Słupi,

 • 268, 1075 obr. 18; 17/72 obr. 20 - pas drogowy ul. Gdyńskiej,

 • 321/3, 322/4, 393 obr. 18; 10/22, 10/34, 11/2, 13/42, 7 obr. 20 - pas drogowy ul. Leśnej,

 • 325 obr. 18; 2, 79 obr. 19; 1 obr. 20 - pas drogowy ul. Arciszewskiego,

 • 327/2, 327/5, 327/6, 327/7, obr. 18 - pas drogowy ul. Spacerowej,

 • 2/40 obr. 20 - pas drogowy ul. Sosnowej,

 • 397/5 obr. 18 - pas drogowy ul. Jesionowej,

 • 80/23, 179/1 obr. 17 - pas drogowy ul. Hubalczyków,

 • 188/1, 391/1 obr. 17 - pas drogowy ul. Jodłowej,

 • 177/12 obr. 17 - pas drogowy ul. Sucharskiego,

 • 774/7 obr. 17 - pas drogowy ul. Aluchny – Emelianow,

 • 79/3 obr. 17 - pas drogowy ul. Boh. Westerplatte,

 • 3 obr. 19 – droga wewnętrzna.

* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.


Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasy drogowe podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku przebudowy dróg innych kategorii oraz budowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej: 285 obr. 12; 80/49 obr. 17; 1/ 2 obr. 19; 17/61 obr. 20

Niniejszą decyzją zakończono postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Słupska z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02, tel. 059 84 88 409), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30. Termin ewentualnie planowanej wizyty w tutejszym wydziale należy uzgodnić telefonicznie pod ww. numerem.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Z treścią niniejszej decyzji na stronie BIP można się zapoznać do dnia 01.06.2023r.

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
17 maja 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
17 maja 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Zalewska
Data aktualizacji:
2 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek