Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o./budowa farmy fotowoltaicznej Strzelino

INFORMACJA

o wydaniu decyzji administracyjnejDziałając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),


Prezydent Miasta Słupska

informuje


o wydaniu w dniu 18 lipca 2023 r. decyzji Nr 513-1/2021, zmieniającej decyzję Starosty Słupskiego z dnia 27 maja 2021 r. Nr 513/2021, znak AB.6740.499.2021.IV o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego:

budowę farmy fotowoltaicznej Strzelino wraz z infrastrukturą techniczną, stacjami kontenerowymi, zbiorczą stacją GPO, wewnętrznymi liniami kablowymi, inwestycja zlokalizowana w miejscowości Strzelino na działkach nr: 181/2, 186/1, 189/17, 182, 187 w obrębie ewidencyjnym Strzelino, w gminie Słupsk (obecnie obręb ewidencyjny nr 22 miasta Słupska).


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (mały ratusz, pl. Zwycięstwa 1, pokój nr 03 - parter, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: 59 8488235 lub 59 8488323) w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Z treścią niniejszej decyzji na stronie BIP można się zapoznać do dnia 04.08.2023r.

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
20 lipca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
20 lipca 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Zalewska
Data aktualizacji:
8 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek