Monika Rapacewicz - Rzecznik Prasowy - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Monika Rapacewicz
Rzecznik Prasowy

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
telefon
(59) 848 84 53

Zadania

1) merytoryczne przygotowania i nadzór spotkań Prezydenta Miasta i wydarzeń z jego udziałem;

2) merytoryczne koordynowanie współpracy Prezydenta z kluczowymi partnerami, m.in. organami władzy ustawodawczej i administracji rządowej, zespołami doradczymi, sieciami współpracy i miastami partnerskimi w Polsce;

3) udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji stanowiska;

4) koordynacja spraw związanych z członkostwem Słupska w Związku Miast Polskich, koordynacja członkostwa Prezydenta Miasta w kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy;

5) koordynacja prac organizacyjno – merytorycznych funkcjonujących przy Prezydencie zespołów doradczych, w tym w szczególności rad prezydenckich, z wyłączeniem podmiotów przypisanych do innych komórek oraz nadzór nad pozostałymi zespołami doradczymi;

6) przygotowywanie analiz, opracowań, zestawień i raportów na potrzeby Prezydenta;

7) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta;

8) protokołowanie narad kierownictwa;

9) prowadzenie korespondencji Prezydenta.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Monika Rapacewicz
Data wytworzenia:
1 lipca 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 lipca 2019
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
8 marca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek