Biuro Rady Miejskiej - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Rady Miejskiej

Dyrektor Biura: Renata Szczęsna

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
116
telefon
(59) 848 83 36
(59) 848 83 90
(59) 848 83 92
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. Współpraca z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Słupsku w organizowaniu pracy Rady w zakresie:
  1. przygotowania obrad Rady,
  2. przygotowania obrad stałych i doraźnych Komisji Rady oraz zespołów problemowych,
  3. przekazywania Prezydentowi Miasta aktów prawnych Rady,
  4. przekazywania Prezydentowi Miasta informacji o działalności Rady, Komisji, Klubów i radnych,
  5. rozpatrywania skarg i wniosków będących w kompetencji Rady,
  6. składania przez radnych oświadczeń majątkowych,
  7. korespondencji dotyczącej działania Rady i radnych.
 2. Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady, Komisji i zespołów problemowych.
 3. Przekazywanie Prezydentowi Miasta Słupska wniosków i opinii Komisji.
 4. Pomoc radnym w wykonywaniu mandatu, między innymi poprzez organizowanie dyżurów i spotkań radnych z wyborcami, wyjazdów służbowych oraz załatwianie spraw osobowych radnych.
 5. Wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z wyborami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta – obsługa działalności miejskiej komisji wyborczej.
 6. Przygotowywanie wyboru ławników sądowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska oraz Medalu „Za Zasługi dla Miasta Słupska”.
 8. Wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z referendami gminnymi – obsługa komisji ds. referendum.
 9. Przygotowywanie planu budżetu Rady i jego realizacja.
 10. Udostępnianie informacji publicznej z zakresu działania Rady.
 11. Prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i opinii Rady oraz rejestru interpelacji, wniosków i zapytań.
 12. Prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej.
 13. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zakresu zadań Biura.
Nazwa:
Biuro Rady Miejskiej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 października 2019
Nazwa:
Dyrektor Biura
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
19 lutego 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek