Straż Miejska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska

Kontakt

adres
Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk
pokoje
1, 104, 116, 118, 118A, 118B
tel. alarmowy
986
telefon
(59) 843 32 17
fax
(59) 843 32 17
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. Straż Miejska w Słupsku działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. , Statutu Miasta Słupska oraz Regulaminu Straży nadanego uchwałą nr XXIV/250/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2004r. ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXXVII/430/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 13 lutego 2005r.
 2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Miasta Słupska.
 3. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 4. Do zadań Straży Miejskiej należy:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rozwoju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta;
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  • kontrolowanie przestrzegania szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta;
  • wykonywanie innych czynności wynikających z uchwalonych przez Radę Miejską w Słupsku i Prezydenta Miasta Słupska aktów prawa miejscowego;
  • obsługa monitoringu wizyjnego miasta Słupska
Nazwa:
Straż Miejska
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Iwona Jakiel
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2012
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
20 grudnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek