Małgorzata Każanowska - Dyrektor Wydziału - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Małgorzata Każanowska
Wydział Ksiegowości › Dyrektor Wydziału

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
304
telefon
(59) 848 84 20

Zadania

Dyrektor kieruje całokształtem pracy Wydziału i jest odpowiedzialny za wyniki pracy Wydziału przy współdziałaniu z Kierownikiem Referatu Dochodów i Kierownikiem Referatu Wydatków.

W ramach powierzonych obowiązków Dyrektor Wydziału:

1. określa strukturę organizacyjną wydziału i metody pracy,

2. określa zakres kompetencji i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach

pracy,

3. opracowuje regulamin wewnętrzny wydziału,

4. sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywanych przez pracowników

zadań,

5. udziela urlopów i zabezpiecza zastępstwa na czas urlopów,

6. występuje do Prezydenta z wnioskami w sprawach kadrowych,

7. przyjmuje i załatwia interesantów w sprawach z zakresu obejmującego kompetencje wydziału,

8. przygotowuje projekty zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miejskiej w zakresie

zadań realizowanych przez Wydział,

9. reprezentuje Wydział na sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz

naradach,

10. monitoruje zmiany przepisów prawa,

11. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału oraz inne dokumenty zgodnie z upoważnieniami

Prezydenta Miasta,

12. wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem Prezydenta,

13. udziela odpowiedzi organom kontroli oraz czuwa nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

14. wykonuje i nadaje bieg sprawom zleconym przez Prezydenta Miasta.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
26 stycznia 2016
Data aktualizacji:
7 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek