Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Beata Pawlicka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych › Dyrektor Wydziału

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
208
telefon
(59) 848 83 70
fax
(59) 848 84 69

Zadania

 1. Dyrektor odpowiedzialny jest za wyniki pracy wydziału.
 2. Sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań przez pracowników,
 3. Określa strukturę organizacyjną wydziału oraz formy i metody pracy
 4. Dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami,
 5. Przyjmuje i załatwia interesantów w sprawach obejmujących zakres kompetencji wydziału,
 6. Udziela urlopów i zabezpiecza zastępstwo na czas urlopu,
 7. Reprezentuje wydział na sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz naradach, uroczystych spotkaniach, itp.
 8. Realizuje zasady polityki kadrowej,
 9. Uczestniczy w pracach związanych z zasadami obronnymi obrony cywilnej,
 10. Wykonuje inne prace związane z działalnością wydziału zlecone przez Prezydenta.
 11. Wydaje polecenia wewnętrzne,
 12. Przedkłada Prezydentowi Miasta wszelkie materiały przewidziane pod obrady Rady Miejskiej
 13. Udziela odpowiedzi organom kontroli oraz czuwa nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
 14. Informuje o działalności wydziału,
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
3 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
3 lutego 2020
Data aktualizacji:
5 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek