Andrzej Kaczmarowski - Stanowisko ds Ochrony Informacji Niejawnych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Andrzej Kaczmarowski
Stanowisko ds Ochrony Informacji Niejawnych

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
6, 100
telefon
(59) 848 83 16
e-mail

Zadania

1. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania:

1) z zakresu ochrony informacji niejawnych:

a) odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

b) zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

c) zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

d) sprawuje nadzór nad procesem ochrony informacji niejawnych;

e) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka;

f) kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności przeprowadza okresową (co najmniej raz na trzy lata) kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

g) opracowuje i aktualizuje wymagający akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzoruje jego realizację;

h) prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

i) prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające

j) prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

k) przekazuje odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 1j;


2) z zakresu funkcji Kierownika Kancelarii Niejawnej:

a) prowadzi bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;

b) udostępnia materiały osobom do tego uprawnionym;

c) wydaje materiały osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania;

d) egzekwuje zwrot materiałów;

e) kontroluje przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.


3) z zakresu funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:

a) odpowiada za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa eksploatacji,

b) kontroluje przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych,

c) reaguje na incydenty i wyjaśnia ich przyczyny,

d) informuje Prezydenta Miasta Słupska o zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem teleinformatycznym,

e) kontroluje zgodność konfiguracji systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,

f) kontroluje stan środków bezpieczeństwa fizycznego,

g) kontroluje realizację szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;

h) organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego osób wytwarzających dokumenty niejawne,

i) bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie teleinformatycznym, weryfikując:

- poprawność realizacji zadań przez administratora, w tym właściwe zarządzanie konfiguracją oraz uprawnieniami przydzielanymi użytkownikom,

- znajomość i przestrzeganie przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym, w tym w zakresie wykorzystywania urządzeń i narzędzi służących do ochrony informacji niejawnych

Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarowski
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 lutego 2018
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
24 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek