Zbigniew Perzyna - Miejski Rzecznik Konsumentów - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zbigniew Perzyna
Miejski Rzecznik Konsumentów

Kontakt

adres
Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
pokoje
225
telefon
(59) 810 52 93
e-mail

Zadania

Zajmuje się ochroną praw konsumenta poprzez: - zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej z zakresu ochrony ich interesów
- wytyczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta
- sygnalizowanie właściwym urzędom i instytucjom zagrożenia dla uprawnień konsumentów, przedsiębiorstw i firm, nieuczciwą konkurencją i praktykami monopolistycznymi
- współdziałanie z Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku Delegatura w Słupsku, Federacją Konsumentów w Słupsku
- prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do konsumentów i handlowców mającej na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej
- żądanie od dyrektorów i kierowników Wydziałów merytorycznych oraz innych pracowników, danych bądź informacji potrzebnych do wykonywania wyżej wymienionych zadań
- przyjmowanie skarg i wniosków konsumentów oraz załatwianie spraw indywidualnych.

Miejski Rzecznik Konsumentów Radzi!

Kupując w sklepie towar czy zamawiając usługę, każdorazowo zawieramy umowę z przedsiębiorcą. Jeżeli robimy to wyłącznie w celach prywatnych jesteśmy konsumentem. W takiej sytuacji przysługują nam liczne prawa umożliwiające ochronę naszych interesów:
- jeżeli kupiona rzecz ma wadę mamy prawo do reklamacji gdyż sprzedawca odpowiada za każdy sprzedany towar z tytułu rękojmi przez okres 2-ch lat od daty wydania towaru,
- pamiętajmy, że rzecz nieużywana, bez wad, kupiona w tradycyjnym sklepie nie podlega zwrotowi – przyjecie zwrotu takiego towaru to dobra wola sprzedawcy,
- wyjątek stanowią umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa – w takich przypadkach mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
- również od umowy kredytu możemy odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni
- pamiętajmy, że cena towaru to oferta i zawsze jej wysokość możemy negocjować TARGUJMY SIĘ!
- zawierając umowę o kredyt z bankiem pamiętajmy, że każdy kredyt trzeba spłacić i czytajmy to co podpisujemy, SZANUJMY SWÓJ PODPIS!

Podstawa prawna:
- Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2021
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 kwietnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek