Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dyrektor Wydziału: Agnieszka Klimek-Lewińska

Kontakt

adres
ul. Jaracza 5, 76-200 Słupsk
pokoje
27, 30
telefon
(59) 810 03 34 (Dyrektor ZAWiK)
(59) 810 03 35 (kontrola instytucjonalna)
(59) 810 03 35 (audytor wewnętrzny)
(59) 810 03 36 (kontrola instytucjonalna)
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli wspomaga Prezydenta Miasta Słupska w wykonywaniu celów i zadań Miasta przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Słupsku i podległych jednostkach organizacyjnych.
 2. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli wykonuje zadania własne gminy w zakresie audytu wewnętrznego oraz w zakresie kontroli instytucjonalnej.
 3. Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w zakresie audytu wewnętrznego należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających, doradczych i czynności sprawdzających w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych, oraz innych w szczególności:
  1. ocena kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
  2. ocena procesów kształtujących ład organizacyjny i przedstawianie stosownych zaleceń usprawniających te procesy,
  3. ocena skuteczności i przyczynianie się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem,
  4. ocena, w jakim stopniu ład organizacyjny, działalność operacyjna i systemy informatyczne w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych są narażone na ryzyko związane z wiarygodnością wydajnością działalności operacyjnej, ochroną aktywów, zgodnością z prawem, przepisami i umowami oraz ocena czy mechanizmy kontrolne odpowiednio i skutecznie reagują na powyższe ryzyka,
  5. ocena możliwości wystąpienia oszustwa i sposób zarządzania ryzykiem oszustwa w Urzędzie Miejskim i w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  6. wspieranie Prezydenta Miasta w utrzymaniu skutecznych mechanizmów kontrolnych poprzez ocenę ich skuteczności i wydajności oraz promowanie ciągłego usprawniania,
  7. ustalanie, w jaki sposób cele i zadania działań operacyjnych i programów zostały określone i uzgodnione z celami i zadaniami Miasta oraz monitorowanie wyników,
  8. przedstawianie Prezydentowi Miasta Słupska rocznych analiz i oceny funkcjonowania Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych.
 4. Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w zakresie kontroli instytucjonalnej należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych, w szczególności:
  1. kontrola prawidłowości funkcjonowania i działalności Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności:
   1. realizacji merytorycznych zadań,
   2. finansowo - księgowym,
   3. prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych,
   4. prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
   5. przestrzegania procedur wynikających z przepisów prawa,
   6. spraw zleconych przez Prezydenta,
  2. kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Słupska lub budżetu państwa.
Nazwa:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
28 października 2019
Informację zaktualizował:
Joanna Kulikowska
Data aktualizacji:
7 kwietnia 2023
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
30 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek