Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Roboty budowlane pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza 2, 3 w Słupsku"

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 2.03.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 3, pok.6 Kancelaria
otwarcie ofert: 2.03.2018 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 1, pok.101A - Wydział Inwestycji
Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy ul. Wita Stwosza 2, 3 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Informację zaktualizował:
Anna Budźko-Pituła
Data aktualizacji:
4 maja 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 517859-N-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1-7
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załączniki nr 1-7 edytowalne
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zał.8 - wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zał.9 Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-1 PBW br. budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-2 PBW br. elektryczna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-3 Przedmiar
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-4 STWiOR br. budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-5 STWiOR br. elektryczna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-6 Zakres obszaru objętego zamówieniem
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zal.9-7 Dokumentacja fotograficzna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Informacja z sesji otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Andżelika Pieńkowska - z up.Prezydenta Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
wybór oferty najkorzystniejszej
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
13 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 500097374-N-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Andżelika Pieńkowska - z up.Prezydenta Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
4 maja 2018
Informację opublikował:
Anna Budźko-Pituła
Data publikacji:
4 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek