Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - ETAP II.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 18.04.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 18.04.2019 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, sala nr 212
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986) na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - ETAP II.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
18 lipca 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami nr 3-7
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz osób - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zapytanie II
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Opdowiedź na zapytanie III
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zapytania IV
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
10 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie CZĘŚCI: 4; 5; 6; 7; 14.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 15 oraz unieważnienie postępowania w zakresie CZĘŚCI 9 i 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
30 kwietnia 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 maja 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
16 maja 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie CZĘŚCI 1 i 12.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 maja 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 maja 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie CZĘŚCI 3; 10 i 13.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 czerwca 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
6 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 11
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Unieważnienie postępowania w zakresie części 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Informacja o udzielonych / nieudzielonych zamówieniach
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 lipca 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
11 lipca 2019
Nazwa pliku:
Informacja o udzielonych zamówieniach.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lipca 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
18 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek