Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - ETAP V

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 10.10.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 10.10.2019 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - ETAP V - ZP.271.36.2019

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 października 2019
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
2 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami nr 3-7
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 października 2019
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
Unieważnienie postępowania oraz informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 1 i 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
15 października 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
31 października 2019
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 listopada 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
19 listopada 2019
Nazwa pliku:
Informacja o udzielonych zamówieniach.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
2 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek