Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 5.11.2019 11:00 • Za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/262241
otwarcie ofert: 5.11.2019 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Informację zaktualizował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data aktualizacji:
5 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
SIWZ z załącznikami 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - w wersji edytowalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz nieruchomości zamieszkalych
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz Zarządców nieruchomości wielorodzinnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie odbierania odpadów komunalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 9 do SIWZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień JEDZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 9 do SIWZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień JEDZ.xml
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Instrukcja otwarcia zał. nr 9 do SIWZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień JEDZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do projektu umowy - projekt Harmonogramu wywozu odpadów
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska -Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 października 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia nr 2 - korekta wyjaśnień i zmiany SIWZ z dnia 24.10.2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
25 października 2019
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
25 października 2019
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 listopada 2019
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 listopada 2019
Nazwa pliku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta - Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 grudnia 2019
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
5 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek