Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Słupskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.”

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 13.11.2019 11:00 • Za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/264171
otwarcie ofert: 13.11.2019 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 312
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Informację zaktualizował:
Zbigniew Chudko
Data aktualizacji:
28 listopada 2019
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS197-477834
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
SIWZ 271.40.2019
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Gmina Miasto Ustka
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Miejska Biblioteka Publiczna
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Państwowy Teatr Lalki Tęcza
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Polska Filharmonia Sinfonia Baltica
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Słupski Ośrodek Kultury
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_SPMZOZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej_Trzy Fale Sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
11 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up.Prezydenta Miasta Słupska- Łukasz Kobus Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
28 października 2019
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
28 października 2019
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- format xls
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Łukasz Kobus Sektetarz Miasta
Data wytworzenia:
29 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
29 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 października 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
30 października 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
4 listopada 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
4 listopada 2019
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 listopada 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
5 listopada 2019
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca złożonych ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
13 listopada 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
13 listopada 2019
Nazwa pliku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 listopada 2019
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
28 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek