Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych dla Miasta Słupska”.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 14.05.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 14.05.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312

Dostawa i montaż dwóch boksów rowerowych dla Miasta Słupska.


Nr sprawy: SRZP.271.18.2020

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 kwietnia 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
14 maja 2020
Nazwa pliku:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 534094-N-2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 kwietnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
14 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
14 maja 2020
Nazwa pliku:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
14 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
14 maja 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek