Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obręb 6, w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia(...)

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 5.06.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 5.06.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312

Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4

obręb 6, w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i

śródmieścia Miasta Słupska” - w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Nullo 3 i 4 oraz zaprojektowania i budowy

baszty wraz z zabudową towarzyszącą- Nr sprawy: SRZP.271.17.2020


!!! KOMUNIKAT !!!

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby osoby zainteresowane uczestnictwem w sesji otwarcia ofert, zgłaszały uprzednio taki zamiar, co najmniej w dniu poprzedzającym sesję otwarcia ofert - pod numerami telefonów: 59 84 88 440; 59 84 88 223; 59 84 88 251 lub 59 84 88 367 albo pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ROZPAKOWANIA SKOMPRESOWANEGO I PODZIELONEGO PLIKU "Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia":

1. Należy pobrać oba pliki (Załącznik nr 1 - OPZ wraz z załącznikami.zip oraz Załącznik nr 1 - OPZ wraz z załącznikami.zip.002) do jednego katalogu na dysku twardym.
2. Kliknąć prawy przycisk myszy na pliku "Załącznik nr 1 - OPZ wraz z załącznikami.zip" i w zależności od zainstalowanego oprogramowania do archiwizacji plików nacisnąć np. "Wypakuj do: Załącznik nr 1 - OPZ wraz z załącznikami; Wypakuj pliki etc.)
3. Po wykonaniu ww. czynności zostanie utworzony katalog "Załącznik nr 1 - OPZ wraz z załącznikami", w którym znajduje się Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami w wersji do odczytu.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
26 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 532820-N-2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
SIWZ wraz z załącznikami nr 2-7
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PLIK nr 1)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PLIK nr 2)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do OPZ - Program Funkcjonalno Użytkowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.1 do OPZ - Kopia mapy zasadniczej.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.2 do OPZ - Badania geotechniczne.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.3 do OPZ - Zalecenia konserwatorskie
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.4 do OPZ - Inwentaryzacja zieleni.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.5 do OPZ - Inwentaryzacja okrągła baszta, budynek przy F. Nullo 3 i F. Nullo 4.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.6 do OPZ - Inwentaryzacja zdjęciowa.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1.7 do OPZ - Koncepcja programowo - przestrzenna.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do OPZ - PB rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Nullo 3 i Nullo 4.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do OPZ - PBW Przyłącza wod-kan_ul. F.Nullo
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do OPZ - Warunki techniczne dostawa wody i odpr. ścieków
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do OPZ - Warunki techniczne odprowadzenie wód opadowych.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do OPZ - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 do OPZ - Warunki przyłączenia do sieci gazowej.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8 do OPZ - MPZP Śródmieście A - tekst planu.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 9 do OPZ - MPZP Śródmieście A - załącznik graficzny.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 10 do OPZ - Wytyczne do tablicy informacyjnej.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 11 do OPZ - Wypis z rejestru ewidencji gruntów.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540088391-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA JEJ TREŚCI W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta (*doc)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych (*doc)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób (*doc)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 maja 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ II
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 maja 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ III
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 maja 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 maja 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
26 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek