Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 8.10.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 8.10.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312B

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”


Nr sprawy: SRZP.271.39.2020

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
4 grudnia 2020
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zamówieniu nr 585098-N-2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - OPZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
15 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
17 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540182426-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540185521-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT II
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
25 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
25 września 2020
Nazwa pliku:
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 września 2020
Nazwa pliku:
Nowo obowiązujący Załącznik 1 - OPZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 września 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
8 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
8 października 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 2.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 listopada 2020
Nazwa pliku:
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
19 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
19 listopada 2020
Nazwa pliku:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
4 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
4 grudnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek