Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 30.09.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 30.09.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, POKÓJ NR 312

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”


Nr postępowania: SRZP.271.32.2020

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 września 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
14 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami nr 3-7
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
21 września 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Nowo obowiązujący Załącznik 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Nowo obowiązujący Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
22 września 2020
Nazwa pliku:
Nowo obowiązujący Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja edytowalna
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
21 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu II
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
24 września 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ORAZ INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 października 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 3.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 października 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 2.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
6 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
6 października 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 4.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
20 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH - CZĘŚĆ 2 I CZĘŚĆ 3.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
20 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
20 listopada 2020
Nazwa pliku:
Informacja o udzieleniu zamówienia - CZĘŚĆ 4
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
14 stycznia 2021
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
14 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek