Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

„Świadczenie usług całodobowej ochrony oraz dozór obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku”.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 4.11.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku,pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu pokój nr 6
otwarcie ofert: 4.11.2020 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, pl Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, p.312


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.)

pn. „Świadczenie usług całodobowej ochrony oraz dozór obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku”.


Nr postępowania: SRZP.271.48.2020
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
7 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia -Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 do Umowy - Wykaz pracowników Wykonawcy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
26 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
26 października 2020
Nazwa pliku:
Załączniki do Ogłoszenia Nr 2-6 w wersji edytowalnej
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Roksana Mikułko Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
27 października 2020
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
27 października 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
5 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
5 listopada 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielengo Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
13 listopada 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
13 listopada 2020
Nazwa pliku:
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
7 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
7 grudnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek