Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie dodatkowego podestu na trybunach celem podniesienia dodatkowego ostatniego rzędu foteli teatralnych w budynku Nowego Teatru.

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 12.01.2021 9:00 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu pokój nr 6, 76-200 Słupsk
otwarcie ofert: 12.01.2021 9:30 • Urząd Miejski w Słupsku, pl.Zwycięstwa 3, pok. nr 312

Wykonanie dodatkowego podestu na trybunach celem podniesienia dodatkowego ostatniego rzędu foteli teatralnych w budynku Nowego Teatru.

Nr sprawy: SRZP.271.55.2020

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Informację zaktualizował:
Marcin Weitmann
Data aktualizacji:
27 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
SIWZ wraz z załącznikami 2-4
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do OPZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do OPZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do OPZ
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marcin Weitmann - Główny Specjalista Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 grudnia 2020
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
28 grudnia 2020
Nazwa pliku:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Roksana Mikułko-Nadolska - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
12 stycznia 2021
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
12 stycznia 2021
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 stycznia 2021
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek