Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - instalacja kabiny lakierniczej

GKiOŚ-RKŚ-I.6220.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia się,że Prezydent Miasta Słupska w dniu 29.06.2018 r. wydał decyzję Nr 6/2018 znak: GKiOŚ-RKŚ-I.62205.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji kabiny lakierniczej (lakierni) w budynku zaplecza warsztatowego salonu samochodowego AZ ORION i dobudowie pomieszczenia autodiagnostyki, przy ulicy Słonecznej 16 H, na działce nr 237/27, obręb 12. Decyzja została wydana na wniosek Pana Mirosława Zwolskiego (Pracownia Projektowa COLOSSEUM ul. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk), pełnomocnika Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AZ-Orion” Zbigniew Nejman (ul. Słoneczna 16k, 76-200 Słupsk). Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3), w dniach poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od godz. 7.30 do 15.30 oraz piątek od godz. 7.30 do 14.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Informację o wydanej decyzji zamieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska)

3) w miejscu realizacji przedsięwzięcia

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk - Zastępca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
29 czerwca 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
29 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek