Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji p
Przetargi
2016-02-08
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku
Dokumenty
2016-02-08
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Ogłoszenia
2016-02-08
XXI-239-16
Uchwały Rady Miejskiej
2016-02-08
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zastępstwo
Praca
2016-02-08
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych oraz dokumentu Procedury planowania, prowadzenia i ewaluacji konsultacji społecznych.
Dokumenty
2016-02-05
Roczny Plan Konsultacji Społecznych na 2016 rok
Dokumenty
2016-02-05
Kalendarz najważniejszych spotkań Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia w dniach 08 - 12.02.2016 r.
Dokumenty
2016-02-05
Hanki Ordonówny, Paweł Stachyra
Dokumenty
2016-02-05
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Słupskiej Rady Edukacji
Dokumenty
2016-02-05
Główny Specjalisty ds. projektów strategicznych w Wydziale Inwestycji
Praca
2016-02-05
53-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-02-05
50-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-02-05
69-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-02-05
Redakcja Biuletynu
Dokumenty
2016-02-05
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji dla nazw nowych ulic i rond
Dokumenty
2016-02-05
43-2016
Zarządzenia Prezydenta
2016-02-05
71-16
Zarządzenia Prezydenta
2016-02-05
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Słupska.
Dokumenty
2016-02-05
Zaproszenie do składania ofert na udzielanie porad prawnych, w tym pomoc w pisaniu pozwów i wniosków do Sądu w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.
Ogłoszenia
2016-02-05

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek