Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
„Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą w Słupsku (...) - w zakresie rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3 i 4 oraz budowy przyłączy wod.-kan. dla budynków przy ul. F. Nullo 5 i 5a”
Przetargi
2020-08-14
704-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-08-14
Nabór uwag do oferty w trybie art. 19a - Organizacja Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Słupska
Ogłoszenia
2020-08-13
703-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-08-13
Przetargi
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.UNICEF w Słupsku
2020-08-13
Raport z konsultacji społecznych dot. zadania "Przebudoiwa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza"
Dokumenty
2020-08-13
52
Interpelacje Radnych
2020-08-12
51
Interpelacje Radnych
2020-08-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego
Ogłoszenia
2020-08-12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie utrzymania cmentarzy żydowskich
Dokumenty
2020-08-12
701-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-08-12
Zarządzenie dot. podziału środków na Słupski Budżet Obywatelski 2021
Dokumenty
2020-08-12
Stan realizacji zadań (lipiec/sierpień 2020)
Dokumenty
2020-08-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Słupska nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie gazociągu sredniego ciśnienia PE de 63 na działkach nr 658/11 i 751/15 przy ul.Olchowej w Słupsku
Ogłoszenia
2020-08-12
702-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-08-12
Akty prawne w sprawie koronawirusa
Dokumenty
2020-08-12
700-20
Zarządzenia Prezydenta
2020-08-12
Otwarty konkurs ofert na zadanie - wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych.
Ogłoszenia
2020-08-11
Otwarty konkurs ofert na zadanie - prowadzenie stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.
Ogłoszenia
2020-08-11
"Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii - wyposażenie Nowego Teatru.
Przetargi
2020-08-11

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek