Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Zadania SBO 2022 po ocenie formalnej, merytorycznej, odwołaniach
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udostęnienie informacji publicznej dotyczący mpzp dla dwóch nieruchomości przy ul. Lutosławskiego
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wpisu do rejestru zabytków dla dwóch nieruchomości przy ul. Lutosławskiego
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący obowiązywania uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury dla dwóch nieruchomości przy ul. Lutosławskiego
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udostęnienie informacji publicznej dotyczący Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Dokumenty
2021-10-25
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition 2 w formule ASFU
Przetargi
2021-10-25
Druk Nr 36/8
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2021-10-25
Druk Nr 36/7
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2021-10-25
Przetargi i zaproszenia do składania ofert
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku
2021-10-25
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - na dzień 25.10.2021 r
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. zawartych porozumień między Miastem Słupsk a rektorami szkół wyższych
Dokumenty
2021-10-25
wniosek o udzielenie informacji - przekazanie skanu protokołu Nr 3/21 posiedzenia Komisji doraźnej
Dokumenty
2021-10-25
wykaz lokali użytkowych z zasobu komunalnego, zarządzanego przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym w systemie „7 za 1”
Ogłoszenia
2021-10-25
przetrag ustny ograniczony na najem garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Przetargi
2021-10-25
przetrag ustny ograniczony na najem lokali uzytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Przetargi
2021-10-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 34/1, obr. 15 przy ul. Gdańskiej
Ogłoszenia
2021-10-25
809-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-10-25
797-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-10-25
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
2021-10-22
807-21
Zarządzenia Prezydenta
2021-10-22

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek