Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o numerze ewidencyjnym 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Słupska w dniu 30.06.2020 r. wydał – na wniosek Scania Production Słupsk S.A. (z siedzibą ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk) - decyzję Nr 5/2020 znak: GKiOŚ-ROŚ-I.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o numerze ewidencyjnym 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania Production Słupsk S.A. przy ulicy Grunwaldzkiej 12 w Słupsku”. Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy - w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku - można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 20) Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3), w dniach: poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek-czwartek od godz. 7.30 do 15.30 oraz piątek od godz. 7.30 do 14.30 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Informację o wydanej decyzji zamieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska)

3) w miejscu realizacji przedsięwzięcia

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
1 lipca 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków magazynowych o numerach: nr 12, 31, 31A na produkcyjne na działce o numerze ewidencyjnym 39/10 obręb 7, zlokalizowanych w obszarze zakładu Scania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
1 lipca 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
1 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek