Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+

data wystawienia: 24.02.2017 19:27
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. Prezydent Miasta Słupska informuje, iż w związku z Uchwałą nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Słupska rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji na temat przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 marca 2017 r. do dnia 03 kwietnia 2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonym Uchwałą nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Słupska) w formie:

1) Otwartych spotkań z interesariuszami rewitalizacji Miasta Słupska:

 • w dniu 09 marca 2017 r. o godz. 17.00 w hali SKB Czarni, przy ul. Ogrodowa 5 w Słupsku,

 • w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 5 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

2) Spacerów badawczych po obszarze rewitalizacji:

 • w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 10.00,

 • w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 10.00.

Informacja o miejscu rozpoczęcia spaceru badawczego podana zostanie każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą spaceru badawczego.

3) Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie Miasta Słupska w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.slupsk.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie http://dialog.slupsk.eu. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 kwietnia 2017 r.:

 • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Zarządzania Funduszami Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk (decyduje data wpływu do tut. Urzędu),

 • elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.slupsk.pl,

 • osobiście w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

4) Spotkań warsztatowych organizowanych m.in. dla przedsiębiorców, seniorów i osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+. Szczegółowe terminy i miejsca podane zostaną każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 24 lutego 2017 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.um.slupsk.pl/,

 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku pod adresem http://www.slupsk.pl/ (na stronie głównej oraz w zakładce
  „Rewitalizacja”),

 • w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 03 marca 2017 r. i po dniu 03 kwietnia 2017 r.,

 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Informacja o planowanych konsultacjach, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, zostanie umieszczona m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska http://bip.um.slupsk.pl/, na stronie internetowej Miasta Słupska www.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
GPR Miasta Słupska na lata 2017-2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
zalacznik do GPR mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
formularz uwag
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
formularz uwag
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
ankieta
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
ankieta
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 lutego 2017
Informację opublikował:
Justyna Pluta
Data publikacji:
24 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek