Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczącychprojektu zagospodarowania terenu budowy oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód - ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego

data wystawienia: 1.10.2020 10:13
status: zamknięte

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zagospodarowania terenu budowy oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód - ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód ul. Kiepury, Osieckiej, Riedla, Niemena, Ordonówny, Nalepy, Przybory, Banacha, Kaczmarskiego” w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Osiedla Zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja w Słupsku”.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu pod budowę oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód.
  3. Konsultacje będą trwały od 05.10.2020 r. do 27.10.2020 r.
  4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi osobiście lub pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail: zim@zimslupsk.com lub poprzez stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl.
  5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Konsultacje mają zasięg lokalny.
  7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
    - spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 13 października 2020 r. o godzinie 16:00 na terenie objętym opracowaniem dokumentacji projektowej tj. przy skrzyżowaniu ulic Banacha/Grechuty/Riedla.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych prognoz pogodowych na dwa dni przed planowanym spotkaniem konsultacyjnym zostanie wydany komunikat o zmianie miejsca spotkania. Komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/), www.slupsk.pl, na Facebook Miasta Słupska oraz przekazany lokalnym mediom.

- dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się 19 października i 26 października 2020 r. w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 w godzinach 8:00 - 15.30 - w pokoju nr 19. W trakcie dyżurów konsultacyjnych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcja budowy oświetlenia Dzielnicy Zachód w Słupsku oraz złożyć formularz w wersji papierowej z uwagami lub propozycjami do projektu,

- udostępnienia dokumentów w formie papierowej w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - Dział Eksploatacji i Inwestycji (ul. Przemysłowa 73, pok. 19), w formie elektronicznej na stronie internetowej ZIM (http://zimslupsk.com/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (http://bip.um.slupsk.pl/) i www.slupsk.pl,

- zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zim@zimslupsk.com w terminie do 27 października 2020 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne - Budowa oświetlenia Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód”

8. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
9. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Opis techniczny
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Formularz uwag
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 3
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 4
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 5
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 6
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 7
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Koncepcja - 8
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 września 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek