Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 stycznia 2011, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska:

  a) z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach      20 i 27 października 2010 roku (stan na dzień 27 grudnia 2010 r.),

  b) z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 10 listopada 2010 r.     (stan na dzień 12 stycznia 2011 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2010 rok.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 4-6 + autopoprawka),
  2. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (druk nr 5-2),
  3. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (druk nr 5-7, załącznik nr 2),
  4. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 5-8),
  5. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2011 rok (druk nr 5-6),
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Klonowej i Marty Aluchny-Emelianow (druk nr 5-9),
  7. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego na działce nr 98/1 w obrębie 11, położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Kossaka 11 (druk nr 5-10).
  8. w sprawie przekazania skargi (druk nr 5-1),
  9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie zachwaszczenia terenu działki nr 291 przy ul. Sierpinka w Słupsku (druk nr 5-3),
  10. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani …............* na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie obciążenia skarżącej kosztami remontu klatki schodowej oraz uchylenia się od rozpatrzenia skargi na niesłuszne naliczenie przez PGM Słupsk tych kosztów:(druk nr 5-4) oraz (druk nr 5-5),
 7. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Słupsku.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

*Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko w dniu 14 stycznia 2011 roku.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
19 stycznia 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
19 stycznia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek