Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVI sesja Rady Miejskiej

30 listopada 2011, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności między sesjami.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 września 2011 roku (stan na dzień 10.11.2011 r.).

4. Informacje dotyczące analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2029 (druk nr 16-14, zał nr 1-2, zał nr 3 uzasadnienie, zał nr 3 tabele),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 16-12, zał nr 1-7),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 16-13, zał nr 1-6 ,

 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 16-10),

 5. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 16-2),

 6. w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr 16-15, zał nr 1, zał nr 2, zał nr 3, zał nr 4),

 7. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 16-3),

 8. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Słupska kartą płatniczą (druk nr 16-1),

 9. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 16-16),

 10. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” (druk nr 16-4, załącznik),

 11. w sprawie reorganizacji jednoosobowej spółki Miasta Słupsk pod nazwą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. poprzez przystąpienie do wskazanej spółki Gminy Kobylnica (druk nr 16-5),

 12. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 16-6),

 13. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku (druk nr 16-7),

 14. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 16-9),

 15. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu (druk nr 16-11),

 16. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej(druk nr 16-8),

 17. w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 16-18),

 18. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku (druk nr 16-17),

 19. w sprawie zmiany uchwały Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przyznania w 2011 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska. (druk_nr_16-19),

 20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/421/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata (druk nr 16-20).

6. Interpelacje, wnioski i zapytania.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
23 listopada 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 listopada 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek