Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 października 2009, 13:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

Przed rozpoczęciem obrad Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Konwiński dokona wręczenia Pani Irenie Kurzeli BRĄZOWEGO KRZYŻA ZASŁUGI nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 44-11, załącznik 1-4) ,

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 44-12, załączniki 1-2 ),

3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 44-13, załączniki 1-5),

4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 44-14, załączniki 1-2 ),

5) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk 44-17, załączniki 1-2 załączniki 3),

6) w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Re habilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2009 (druk_nr_44-10 ),

7) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk nr 44-2 ),

8) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Szymanowskiego, Lutosławskiego i Zamkową w Słupsku oraz rzeką Słupią. (druk nr 44-6 ),

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopernika-A"(druk nr 44-7 ),

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obrońców
Wybrzeża" w Słupsku. (druk nr 44-8),

11) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Poznańską, Szymanowskiego i Rybacką w Słupsku (druk nr 44-9 ),

12) w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne. (druk_nr_44-4 ),

13) w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk_nr_44-18) ,

14) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Braci Staników i przy ul. Mikołajskiej (druk Nr 43-35) ,

15) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Placu Zwycięstwa (druk nr 44-15) ,

16) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy
Nad Śluzami (druk nr 44-16) ,

17) w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 44-5, załącznik),

18) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (druk_nr_44-1) ,

19) w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 44-3) .

 1. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej kontroli za-
  sadności i zgodności z prawem przydzielenia 48 mieszkań komunalnych poza kolejnością przez Prezydenta Miasta Słupska.

 2. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej analizy
  struktury zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem
  zatrudnienia emerytów i rencistów.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 października 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
23 października 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek