Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XLIV/639/22

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
XLIV/639/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 marca 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 1 Zaświadczenia Starosty Słupskiego potwierdzające zgodność danych z operatem ewidencyjnym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru Izabela Bonk
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.1 Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z zaznaczeniem granic gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru Izabela Bonk
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.2. Wypisy z operatu ewidencyjnego dla części obr. ewid. Płaszewko
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WKG Izabela Bonk
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Bierkowa ark.1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Bierkowa ark.2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Krępy ark. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Krępy ark. 2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Płaszewka ark. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Płaszewka ark. 2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Strzelina
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Włynkówka
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 4.3 Mapa uwględniająca działki ewidencyjne Siemianic
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WPP Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 5 Opinia Głównego Geodety Kraju
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WGK Izabela Bonk
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 7 Wykaz działek ewidencyjnych z opisem źródeł pozyskania danych
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor WGK Izabela Bonk
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 8. analiza podstawowych dochodów podatkowych w odniesieniu do wymogów art. 4d pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta Anna Gajda
Data wytworzenia:
30 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 10 Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie narastających problemów rozwoju miast w kontekście zmian ich granic administracyjnych
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
ZO ZMP
Data wytworzenia:
11 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 11. Analiza zasadności rozszerzenia granic Miasta Słupsk w obszarach społecznym, ekonomicznym i urbanistycznym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Fundacja Pomeranian Students’ Coalition
Data wytworzenia:
24 marca 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 12. Zmiany demograficzne w Słupsku w latach 1999-2020
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
dr hab I. Jażewicz, dr W.Szymańska
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 13. Problem powiększenia Słupska po 1989 roku. Diagnoza historyczna na tle przemian w Polsce.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
prof. dr hab. Wojciech Skóra
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 14. Plany rozwoju Słupska na tle zmian jego przynależności administracyjnej w latach 1945-1989.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
dr Małgorzata Mastalerz-Krystiańczuk
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 kwietnia 2022
Nazwa pliku:
zał. nr 15. Analiza historyczna Słupska z uwzględnieniem rozwoju urbanistycznego i sieci osadniczej oraz przekształceń administracyjnych w okresie od XIII wieku do II wojny światwej.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
dr Kacper Pencarski
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 kwietnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek