Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
260Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Zmiana wartości umowy zlecenia Nr 2/F/2013.Olga Bobrowska9 400,00 zł24.02.20141.03.2014
31.12.2014
Aneks Nr 2/2014 do Umowy zlecenie Nr 2/F/2013
259Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Zmiana wartości umowy zlecenie Nr 1/F/2013Karolina Grosman9 400,00 zł24.02.20141.03.2014
31.12.2014
Aneks Nr 2/2014 do Umowy zlecenie Nr 1/F/2013
258zakup jednorazowej licencji do emulatora terminala A-term MainframeJT-Soft s.c. - Bydgoszcz367,77 zł24.02.201424.02.2014
8.04.2014
SM-XXVI.2601.6.2014
257zakup wycieraczki do tylnej szyby VW Caddy - szt.1PHU TADMOT Hurtownia Mot. - Słupsk61,50 zł24.02.201424.02.2014
25.03.2014
SM-XXVI.2601.14.2014
256Dotyczy oprawy dyplomuZakład Szklarski Edmund Więckiewicz, Słupsk48,00 zł24.02.201424.02.2014
3.03.2014
A.RRB.II.2600-6.064.2014
255Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnychStowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Poznań10 455,00 zł24.02.201424.02.2014
3.03.2014
A.RRB.II.2600-6.076.2014
254Dotyczy zakupu okuć meblowychCentrum Kształcenia Praktycznego, Słupsk50,00 zł24.02.201424.02.2014
4.03.2014
A.RRB.II.2600-6.070.2014
253Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Podatek VAT w jednostkach sfery budżetowej - rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2014 r."Pomorskie Centrum Szkoleniowe, Gdańsk355,00 zł24.02.20144.03.2014OK-RO-II.2403.13.2014
252Dotyczy Informacji prawnejKancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp.k., Poznań6 150,00 zł21.02.201421.02.2014
28.02.2014
A.RRB.II.2600-6.097.2014
251Przeprowadzenie wykładu pt. "Epidemiologia HIV w Polsce i w województwie pomorskim" podczas szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zarażonymi HIV.Henryka Kisiel450,00 zł21.02.201421.02.20141/2/ZiSS/14
250Przeprowadzenie wykładu pt. "Etiopatogeneza zakażeń HIV/AIDS" podczas szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV.Tomasz Smiatacz1 500,00 zł21.02.201421.02.20142/2/ZiSS/14
249Przeprowadzenie wykładu pt. "Diagnostyka laboratoryjna zakażenia wirusem HIV" podczas szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV.Elżbieta Rusiecka600,00 zł21.02.201421.02.20143/2/ZiSS/14
248Przeprowadzenie wykładu pt. "Leczenie HIV/AIDS u dzieci i młodzieży" podczas szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV.Maria Jolanta Jankowska1 200,00 zł21.02.201421.02.20144/2/ZiSS/14
247Przeprowadzenie wykładu pt. "Poradnictwo okołotestowe - doświadczenia, problemy, wyzwania" podczas szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zarażonymi HIV.Jolanta Zawadzka - Anuszewska450,00 zł21.02.201421.02.20145/2/ZiSS/14
246Przedmiot umowy dotyczy prowadzenia zajęć w świetlicy dla osób które stawiły się do kwalifikacji wojskowej 2014 roku.Leszek Wallner1 450,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
8/SO/2014
245Przedmiot umowy dotyczy wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz wypełniania i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.Kamila Głowala1 450,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
7/SO/2014
244Przedmiot umowy dotyczy wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz wypełniania i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.Maria Włodarczyk1 550,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
6/SO/2014
243Przedmiot umowy dotyczy wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz wypełniania i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.Maria Anna Mańczak1 550,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
5/SO/2014
242Przedmiot umowy dotyczy wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz wypełniania i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.Janina Tomaszewska1 550,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
4/SO/2014
241Przedmiot umowy dotyczy przygotowania, udostępnienia i sprzątania pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej 2014 roku.Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku8 000,00 zł21.02.20143.03.2014
26.03.2014
3/SO/2014

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek