Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
8401Realizacja zadania pn "Zdrowi i aktywni"Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji30 000,00 zł19.09.20221.09.2022
30.11.2022
71/ZiSS/2022
8400Dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa profilaktyka wychowawczaMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku30 000,00 zł15.09.202214.09.2022
31.12.2022
72/ZiSS/2022
8399Aneks nr 1 do umowy 53/ZiSS/2022, zadanie pn. "Aktywne wakacje dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku12.09.20224.07.2022
23.09.2022
Aneks nr 1 do umowy 53/ZiSS/2022
8398Realizacja zadania publicznego pn. " Belle Epoque nową formą aktywności przeciwdziałającą uzależnieniom i alkoholizmowi w mieście Słupsk."Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa"8 320,00 zł31.08.202215.09.2022
13.12.2022
66/ZiSS/2022
8397Realizacja zadania publicznego pn. " Aktywność seniorów formą przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - Drugie Słupskie dni walki z uzależnieniami i przemocą."Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa"10 000,00 zł31.08.202221.09.2022
19.12.2022
65/ZiSS/2022
8396Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie dla członków stowarzyszenia, pedagogów i psychologów szkolnych oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg"10 000,00 zł31.08.202218.09.2022
16.12.2022
64/ZiSS/2022
8395Realizacja zadania publicznego pn. "Zorganizowanie otwartej imprezy plenerowej o nazwie JESIENNA ZADYNIA"Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej POWIDOKI4 900,00 zł30.08.202215.09.2022
31.10.2022
63/ZiSS/2022
8394Realizacja zadania publicznego pn. "Warsztaty w pracowni ceramicznej przy użyciu koła garncarskiego".Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej POWIDOKI6 800,00 zł30.08.20221.09.2022
29.11.2022
62/ZiSS/2022
8393Realizacja zadania publicznego pn. STOP NAŁOGOM I PATOLOGIOM POPRZEZ SPORT Z UKS BYKI SŁUPSKUczniowski Klub Sportowy "BYKI" Słupsk7 800,00 zł29.08.202220.08.2022
5.11.2022
61/ZiSS/2022
8392Świadczenie usług serwisu systemu Statlook 16.media-press.tv17 141,28 zł24.08.202228.08.2022
28.08.2023
AT.RI.1/2022
8391Środki finansowe w kwocie 52 000 zł z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP woj. pomorskiego na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, w szczególności na zakup materiałów pędnych oraz zakup energii.KM PSP w Słupsku52 000,00 zł24.08.202224.08.2022
31.12.2022
Umowa nr 201/2022
8390dotacja celowa bieżąca na wkład własny do zadania "Jubileuszowy Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy"Państwowy Teatr Lalki Tęcza80 000,00 zł22.08.202222.08.2022
31.12.2022
23/wip/dk/2022
8389Usługa rozbudowy systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku, polegająca na rozbudowie o możliwość ujawnienia nieruchomości przeniesionych do archiwum (generowanie przekształceń z archiwum Rejestru Mienia) gotowego oprogramowania serwerowego modułu OPUW (Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności) w Wydziale Zarządzania NieruchomościamiGEOMATYKA - KRAKÓW S.C.3 075,00 zł22.08.2022czas nieokreślonyZN.BOS.6826.11.2022.AW
8388MEBLE BIUROWE DO POMIESZCZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJGMG Meble Biurowe i Metalowe, 77-116 Czarna Dąbrówka, Karwno 6B8 954,40 zł22.08.202222.08.2022
30.08.2022
SM.II.2600.26.2022
8387zakup wiązanek kwiatówSTRELICJA Małgorzata Woch80,00 zł19.08.202219.08.2022
29.08.2022
E.RE.III.8.2022
8386Szkolenie pn.: "Jak poprawnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych? Jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań? Jakie są nowe obowiązki zamawiających? Jak prawidłowo sporządzić dokumenty zamówienia?"Private Corporate Consulting Sp. z o. o. w Warszawie878,00 zł19.08.202219.08.2022
31.08.2022
GKiOŚ.RGOK.2403.8.2022.DS
8385umowa zlecenie dot. nadzoru i koordynacji działań związanych z przyjmowaniem darów i ich wydawaniem obywatelom Ukrainy na terenie hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 r., współpracy w powyższym zakresie z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi.Joanna Serocka4 000,00 zł18.08.202218.08.2022
30.09.2022
9/ZKO/2022
8384Zakup wentylatorów biurowychSuperhobby Market Budowlany Sp. z o. o.850,00 zł16.08.202216.08.2022
18.08.2022
GKiOŚ.RGOK.2601.9.2022
8383„Usługa bieżącej konserwacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3 w Słupsku”ENGIE EC SERWIS SP. Z O. O.17 933,70 zł8.08.20222.10.2022
1.10.2024
AT.8/2022
8382dot. realizacji zadania pn. "Sportowe ferie z SOSIR-em"Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji8.08.20228.08.2022
31.08.2022
aneks do umowy nr 36/ZiSS/2022

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek