Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
3873Usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.GRUPA GUMUŁKA, KATOWICE117 588,00 zł22.03.201722.03.2017
21.03.2018
RZP.30/2017
3872Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję ubezpieczeniową, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna OazaMTD Budownictwo s.c. SłupskZmiana formy zabezpieczenia22.03.201722.03.2017
30.06.2017
Aneks nr 1
3871udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn."Rozbudowa Strażnicy Jednostki - Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Słupsku"Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku70 000,0016.03.201716.03.2017
31.12.2017
18/FB/2017
3870Zakup usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2017 r. - dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu.Radosław Dobrzyniewicz "Sferioda" - Lider Konsorcjum, Słupsk98 390,00 zł14.03.201714.03.2017
31.12.2017
RZP.25/2017
3869Zakup usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2017 r. - dla Wydziału Polityki Mieszkaniowej.Radosław Dobrzyniewicz "Sferioda" - Lider Konsorcjum, Słupsk9 040,00 zł14.03.201714.03.2017
31.12.2017
RZP.24/2017
3868Udział pracownika Wydziału Centrum Obsługi mieszkańców w szkoleniu pn. ,,Rejestracja pojazdów w praktyce administracyjnej".Fundacja Rozwoju Demokracji lokalnej, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk399,88 zł3.03.20179.03.201723/2017
3867Udział pracownika Wydziału Edukacji UM w Słupsku w szkoleniu pn. ,,Zmodernizowany System Informacji Oświatowej - przekazywanie danych w 2017 roku".Prospect S.c., ul. Żegiestowska 11, Wrocław280,00 zł3.03.20178.03.201720/2017
3866Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej - Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą, zadanie pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"Atrium Studio" Pracownia Projektowa PoznańZmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej1.03.20171.03.2017
9.03.2017
Aneks nr 1
3865Zakup biletów - na potrzeby wyjazdu Młodzieżowej Rady Miasta do Gdańska na warsztaty integracyjne Młodzieżowych Rad Województwa Pomorskiego.PKP Intercity, Warszawa100,00 zł1.03.20171.03.2017
6.03.2017
RZP.2600-6.049.2017
3864Udzielenie dotacji celowej na zakup trzech zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej w Słupsku210 000,001.03.20171.03.2017
15.01.2018
19/FB/2017
3863Usługi sprzątania siedziby Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przy ul. Starzyńskiego 6 w Słupsku oraz siedziby Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA” - przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.Jantar 2, Słupsk14 852,30 zł1.03.20171.03.2017
29.12.2017
RZP.23/2017
3862Usługi sprzątania pomieszczeń, korytarzy i wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1.LIBERTY, Słupsk38 000,00 zł1.03.20171.03.2017
29.12.2017
RZP.22/2017
3861Przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej - Dziedziniec sztuki - przebudowa wozowni wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii, zadanie pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska.P.H.U. ZP-Ekoprojekt ChłapowoPrzedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej28.02.201728.02.2017
9.03.2017
Aneks nr 2
3860współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta Słupska uczęszczających do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Słupsk.Gmina Słupsk028.02.20171.01.2017
31.12.2017
Aneks Nr 1/2017
3859Wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.REWERS, Dobre Miasto22 537,46 zł28.02.201728.02.2017
31.12.2017
RZP.27/2017
3858Zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.Fimal, Słupsk101,30 zł28.02.201728.02.2017
2.03.2017
RZP.2600-6.046.2017
3857Zakup gazu obronnego do bieżącej pracy patroli Straży Miejskiej.CH "ALEX" - "Militaria Wojskowe", Słupsk330,00 zł28.02.201728.02.2017
28.03.2017
RZP.2600-6.047.2017
3856Przeprowadzanie raz w roku kontroli stacji kontroli pojazdówTransportowy Dozór Techniczny z siedzibą w Warszawie6 000,00 zł24.02.20171.04.2017
31.12.2017
Porozumienie
3855Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.Biznes Animator Sp. z o.o., Poznań24 477,00 zł23.02.201723.02.2017
31.08.2017
RZP.26/2017
3854Realizacja zadania kulturalnego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 pn. "Strefa Ruchu - Otwórz oczy (V Międzynarodowy Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca)Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku23 550,00 zł23.02.20171.03.2017
30.05.2017
5/Ku/SBP/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek