Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4127Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla niektórych jednostek budżetowych Miasta Słupska.Cezar, Radom144 229,80 zł16.08.201716.08.2017
22.08.2017
RZP.63/2017
4126Przelanie wierzytelności z faktury nr 2/07/2017 z dn. 26.07.2017. na rzecz Getin Noble Bank S.A, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. GrodzkiejTEMIX Siemianiceprzelew wierzytelności na Getin Noble Bank SA3.08.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4125Przedmiot umowy dotyczy realizacji szkolenia dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku pn.: „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku1 500,00 zł3.08.201718.08.2017
23.11.2017
40/PA/2017
4124Świadczenia na rzecz Miasta Słupska usług w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego przed sądami w spr. związanych z dochodzeniem poniesionych przez Miasto Słupsk nieprzedawnionych kosztów wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej niepokrytych przez dotacje celową za rok od 2007 do 2016.KPMG TAX M. Michna Spółka komandytowa1,00 zł27.07.2017czas nieokreślonyRZP.59/2017
4123Usługa szacowania wartości-ruchomości pojazdów będących własnością Miasta SłupskaTomasz Olex4 950,00 zł27.07.201727.07.2017
26.07.2019
SM/1/2017
4122Wykonanie robót budowlanych, zadanie pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frąckowskiego w Słupsku - III etap budowy boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznejF.H.U AUTO-Sport Miechucino298 890,00 zł27.07.201727.07.2017
10.10.2017
25/I/271-13/2017
4121umowa dotacji na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacjiNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej13 000,00 zł26.07.201726.07.2017
31.12.2017
83/2017/UG/WR
4120Zmiana paragrafu 10 ust. 2 - zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek m Banku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Termomodernizacja budynków I LO przy ul. Szarych Szeregów 15 w SłupskuPrzedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoPrzelew wierzytelności na rzecz mBanku S.A.26.07.2017czas nieokreślonyAneks nr1
4119Wydanie opinii prawnej w sprawie zasadności zawarcia ugody pomiędzy Miastem Słupsk a firmą Pas Projekt Sp. z o.o. w zakresie możliwości uregulowania roszczeń wobec Wykonawcy w drodze ugody pozasądowej.Kancelaria Radcy Prawnego Słupsk10 000,00 zł25.07.201725.07.2017
18.08.2017
26/I/271-20/2017
4118umowa o realizacje zadania publicznego o których mowa w art.16 ust. 1I6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziłalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U.z 2016 r. poz.1817) umowa pt. Odetchnijmy w SłupskuFundacja Indygo13 120,00 zł25.07.201725.07.2017
31.12.2017
70 /GKiOS/2017
4117umowa o realizacje zadania publicznego o których mowa w art .16 ust z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2016 R. poz.1817) umowa pt Rady na odpadyFundacja Indygo20 000,00 zł25.07.201725.07.2017
31.12.2017
69/GKIOS/2017
4116Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Wypoczynek letni poza miejscem zamieszkania – kolonie dla dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka.CARITAS PARAFII p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku5 000,00 zł25.07.201724.06.2017
21.08.2017
39/PA/2017
4115zmiana zapisu umowy w związku z oczywista omyłką pisarskąKonsorcjum firm - Radosław Dobrzyniewicz, Danuta Michel25.07.201725.07.2017
31.12.2017
Aneks nr 1 do umowy Nr RZP.25/2017
4114Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Deotymy 15 A w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszcz110 309,28 zł19.07.201719.07.2017
30.09.2017
23/I/271-12.III/2017
4113Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszcz116 147,15 zł19.07.201719.07.2017
30.09.2017
22/I/271-12.II/2017
4112Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kulczyńskiego 1A w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszcz121 974,60 zł19.07.201719.07.2017
30.09.2017
21/I/271-12.I/2017
4111Roboty budowlane, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Wileńskiej 2 w Słupsku.B&G PROENERGY S.C. LĘBORK38 053,13 zł19.07.201719.07.2017
30.09.2017
24/I/271-12.IV/2017
4110Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i skanerów.Cezar, Radom207 993,00 zł19.07.201719.07.2017
18.08.2017
RZP.56/2017
4109Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologiznychKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej15 360,007.07.20177.07.2017
30.09.2017
WFOŚ/D/I-20.S/90/2017
4108Zasilanie rezerwowe budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin30 750,00 zł6.07.20176.07.2017
6.09.2018
P/17/027895

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek