Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4749Przyłączenie do sieci ciepłowniczej indywidualnego wysokoparametrowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Ogrodowej 20 A (Dom Sąsiedzki), zadanie pn.Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta SłupskaENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.4 781,44 zł15.02.201815.02.2018
30.11.2018
UP/12/2018
4748Przyłączenie do sieci ciepłowniczej indywidualnego wysokoparametrowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. E. Łady-Cybulskiego, zadanie pn. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniemENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.4 188,32 zł15.02.201815.02.2018
10.10.2018
UP/14/2018
4747Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku oraz dzierżawa pojemników i kontenera do gromadzenia tych nieczystości.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76-200 ul. Szczecińska 11262 036,82 zł14.02.201815.01.2018
30.06.2019
ZP.6/2018
4746Usługi konserwacji, przeglądu i naprawy oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją telefoniczną wewnętrzną znajdującą się w budynkach i lokalach Urzędu Miejskiego w Słupsku.TELZAL Łączność i Sygnalizacja ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 81, 76 - 200 Słupsk57 564,00 zł13.02.201820.02.2018
19.02.2020
Umowa nr ZP.5/2018
4745Zakup butów gumowychSIM BHP Słupsk33,00 zł8.02.20188.02.2018
22.02.2018
OU.2600.6.17.2018
4744wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa InformacjiAuditor Adriana Głuchowska16 000,00 zł5.02.20185.02.2018
25.05.2018
umowa zlecenia z dnia 5 lutego 2018 r.
4743Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz punktu konsultacyjnego dla dzieci, młodzieży i rodzin.Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie Krąg, Słupsk48 560,00 zł2.02.20181.01.2018
31.12.2018
16/PA/2018
4742Bezpłatne użyczenie dwóch ekspresów do kawy i zakup kawy do nich.ARGED - Sajewicz Chłodnictwo, Klimatyzacja, Gastronomia i AGD3 650,00 zł1.02.20181.02.2018
31.01.2019
OU-RZU.5/2018
4741Udział pracownika wydziału Centrum Obsługi mieszkańców w szkoleniu pn. ,,Konstytucja biznesu-pakiet nowych uregulowań dotyczących CEIDG i przedsiębiorców. Uchylenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dniem 1 marca 2018 r."Firma szkoleniowa BB Bartosz Bronowicki, ul. Parafialna 67B/10, 52-233 Wrocław339,00 zł1.02.20185.02.201810/2018
4740Udział pracownika Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu pn. ,,Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności.Prawidłowa realizacja nowych zadań przez organy gminy. zmiany mające wpływ na aplikację Źródło i Rejestr mieszkańców".Firma szkoleniowa BB Bartosz Bronowicki, ul. Parafialna 67B/10, 52-233 Wrocław339,00 zł1.02.20185.02.20189/2018
4739Świadczenie usług w zakresie mycia samochodów Urzędu Miejskiego w Słupsku"AUTO-MYJNIA" Słupsk, ul. Poprzeczna 76 050,00 zł1.02.20181.02.2018
31.01.2019
OU.RZU.4/2018
4738Sukcesywna dostawa kwiatów dla Urzędu Miejskiego w Słupsku"NAMOR" Słupska, ul. 3-go Maja 1710 392,00 zł1.02.20181.02.2018
31.12.2018
OU.RZU.3/2018
4737Przedmiot umowy dotyczy zakupu 3 foteli biurowych na potrzeby Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Meble - Black Red White Sp. z o.o. Biłgoraj, Salon meblowy w Słupsku1 363,41 zł1.02.2018czas nieokreślonyPA-III.2600.1.2018
4736Dot. wykonania: Audyt oświetleniowy i opracowanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej, przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku. Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.CEDOMU CERTYFIKACJA I MODERNIZACJA ŻUKOWO9 717,00 zł31.01.201831.01.2018
14.03.2018
WI.2/2018
4735Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Żyj dzisiaj, myśląc o przyszłości.Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I/O Słupsk52 000,00 zł31.01.20182.01.2018
31.12.2018
15/PA/2018
4734Aneks nr 3 do umowy Nr 29/I/271-17/2017. Zmiana terminu zakończenia robót do dnia 9 lutego 2018 r., zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty dodatkowe o kwotę 376 149,38 zł, zadanie pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego.TEMIX Siemianicezmiana terminu zakończenia robót oraz zwiększenie wynagrodzenia30.01.2018czas nieokreślonyAneks nr 3
4733Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania w zakresie prowadzenia działań opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SCHRON w Słupsku.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku22 000,00 zł30.01.20182.01.2018
18.12.2018
14/PA/2018
4732naprawa pojazdu służbowego VW GS 50986Usługi Motoryzacyjne "U SASZY"65,00 zł29.01.201829.01.2018
28.02.2018
SM-II.2600.3.2018
4731Przedmiot umowy dotyczy realizacji zadania publicznego pn. Działania opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne oraz dożywianie w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.Caritas pw Najświetszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, Słupsk11 140,00 zł26.01.20181.01.2018
31.12.2018
12/PA/2018
4730Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci ze szkół podstawowych w czasie ferii zimowych. Zajęcia o charakterze rekreacyjno – sportowym pod hasłem „Ferie na sportowo, bezpiecznie, wesoło i zdrowo”.Słupski Szkolny Związek Sportowy10 000,00 zł26.01.20182.01.2018
16.03.2018
11/PA/2018

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek