Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
7988Wykonanie usługi szacowania wartości ruchomości - pojazdów stanowiących własność Miasta Słupska przejętych z mocy ustawy oraz po wydanym orzeczeniu Sądu o przepadku pojazdu na rzecz Miasta Słupska.Rzeczoznawca Zbigniew Wolff4 940,00 zł20.01.202220.01.2022
31.12.2022
2/GKIOŚ/2022
7987Dostarczanie pieczątek, poduszek i gumek na potrzeby Urzędu Miejskiego w SłupskuPrintylandia Leszek Frank5 957,70 zł11.01.202219.01.2022
20.01.2023
2/ZKO/2022
7986Świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego w ramach prowadzonej kancelarii prawnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Słupsku, w zakresie wykonywanych przez Urząd Miejski w Słupsku zadań administracji samorządowejKancelaria Radcy Prawnego Jakub Kubiak73 062,00 zł4.01.20224.01.2022
31.12.2022
1/ZKO/2022
7985Obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.dane osobowe wyłączone7 800,00 zł3.01.20223.01.2022
31.12.2022
USC.1.2022
7984Asysta strony internetowej www.slupsk.pl na 2022 rok.Kaliop Poland Sp. z o.o.39 114,00 zł1.01.20221.01.2022
31.12.2022
AT.RI.14/2021
7983ANEKS NR 16 z dnia 31 grudnia 2021r. do umowy o zarządzanie nr 1, zawartej 24 września 2001 rokuPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej31.12.2021czas nieokreślonyAneks nr 16
7982Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i narzędzi pracy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku"DK BHP" ul. Słoneczna 16F, 76-200 Słupsk30 998,31 zł30.12.20211.01.2022
30.12.2022
AT.52/2021
7981Przedmiotem umowy jest prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi przeciwpożarowej oraz szkoleń udzielania pierwszej pomocy dla jednostek organizacyjnych.Zespół Partnerów111,00 zł29.12.20211.01.2022
31.12.2022
BHP.1/2021
7980Udzielenie dotacji w 2022 r. Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk oraz obsługę administracyjną zadaniaGmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk2 057 000,00 zł29.12.20211.01.2022
31.12.2022
97/GKiOŚ/2021
7979Udzielenie dotacji w 2022 r. Miastu Słupsk przez Gminę Kobylnica z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych z nieruchomości zamieszkalych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica oraz obsługę administracyjną zadaniaGmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica1 871 623,00 zł29.12.20211.01.2022
31.12.2022
GKM-KO.6233.16.2021
7978Świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu na piśmie wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przez biegłych sądowych na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jarosław Kaczmarek/ Robert Szałek specjalista psychologii klinicznej20 000,00 zł29.12.20213.01.2022
31.12.2022
63/ZiSS/2021
7977Przedmiotem umowy jest dostawa prasy do Urzędu MiastaGarmond Press S.A. ul. Elbląska 54, 80-724 Gdańsk3 671,40 zł29.12.20211.01.2022
31.12.2022
AT.49/2021
7976Aneks nr 2 do umowy nr 102/GKiOŚ/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. dot. udzielenia dotacji Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk w 2021 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadówGmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk1 936 145,00 zł29.12.20211.01.2021
31.12.2021
Aneks nr 2
7975Umowa dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w SłupskuOrange Polska S.A.14 700,00 zł22.12.20211.01.2022
31.12.2023
UM/00557687/2021
7974Usługa zdalnej administracji środowiskiem Oracle OLVM.COIG SA45 756,00 zł22.12.20211.01.2022
31.12.2022
SRZP.35/2021
7973Umowa na usługi teleinformatyczne - Bramka SMS dla Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców na rok 2022Softika s.c.1 000,00 zł22.12.20211.01.2022
31.12.2023
418/2021
7972Sporządzenie dokumentacji z przebiegu prac wskazanych w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracowanie wyników tych badań, na podstawie kierowania pracami i nadzoru, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności*2 450,00 zł22.12.202122.12.2021
31.12.2021
AT.47/2021
7971Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór i trwałe niszczenie dokumentacji niearchiwalnejDokumenta Słupsk , ul. Zamiejska 19, 76-200 Słupsk19 000,00 zł21.12.20211.01.2022
31.12.2022
AT.48/2021
7970Przedmiotem umowy jest:
- sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla Urzędu Miejskiego w Słupsku zgodnych z przepisami rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.);
- odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych;
- użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne;
- przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.
Zakład Produkcyjno-Usługowy ALKO, ul. Tuwima 23, 76-200 Słupsk190 042,75 zł21.12.20211.01.2022
31.12.2022
SRZP.33/2021
7969Przedmiotem umowy jest dostawa stołów sesyjnych do Urzędu Miejskiego w SłupskuGMG Meble Biurowe i Metalowe, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 5 lok. 32, 76-200 Słupsk16 098,24 zł21.12.202121.12.2021
18.01.2022
AT.50/2021

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek