Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4503Akcesoria do poboru próbek popiołu z pieców ( słoiki, łopatki)Przedsiębiorstwo Handlowe "MAK-DET"108,20 zł10.10.201710.10.2017
29.12.2017
SM-II.2600.9.2017
4502Przedmiot umowy dotyczy organizacji wyjazdu laureatki konkursu profilaktycznego wraz z opiekunami na uroczystość finałową Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 13 października 2017 r.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupsku1 220,00 zł9.10.201713.10.201755/PA/2017
4501Zmiana terminu realizacji umowy tj.: termin uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem końcowym ustala się do dnia 31.03.2018 r., zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - V Liceum Ogólnokształcące. Dot. umowy nr 23/I/271.III/2017FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszczzmiana terminu zakończenia robót9.10.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4500Zmiana terminu realizacji umowy tj.: termin uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem końcowym ustala się do dnia 31.03.2018 r., zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Krasińskiego 19. Dot. umowy nr 22/I/271-12.II/2017FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszczzmiana terminu zakończenia robót9.10.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4499Zmiana terminu realizacji umowy tj.: termin uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem końcowym ustala się do dnia 31.03.2018 r., zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Kulczyńskiego 1A. Dot. umowy nr 21/I/271-12.I/2017FreeVolt Sp. z o.o. Bydgoszczzmiana terminu zakończenia robót9.10.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4498Przedmiot umowy dotyczy realizacji czterech spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. Mistrzem Być!Marcin Prus, Kędzierzyn Koźle4 040,00 zł9.10.20179.10.2017
11.10.2017
56/PA/2017
4497usługa fotoreporterskaRyszard Nowakowski2 100,00 zł6.10.20176.10.2017
31.12.2017
4D/DKS/2017
4496Usługa gastronomiczna dla grupy 80 osób podczas imprezy Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października 2017 r.AUREUS5 000,00 zł4.10.20174.10.2017
31.10.2017
E-III.14.2017
4495Przedmiot umowy dotyczy organizacji spotkania profilaktycznego dla młodzieży pn. „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych”.IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku600,00 zł4.10.20175.10.201753/PA/2017
4494Zmiana terminu realizacji umowy tj.: termin uruchomienia systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem końcowym ustala się do dnia 31.03.2018 r., zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Przedszkole Miejskie nr 7. Dot umowy nr 24/I/271-12.IV/2017B&G PROENERGY S.C. LĘBORKzmiana terminu zakończenia robót2.10.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4493Udział pracowników Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu oraz pracowników Wydziału Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017 roku.Konsultant & Partnerzy ul. Cieślikowskiego 15, 54-622 Wrocław3 240,00 zł2.10.20172.10.201767/2017
4492Wykonanie blaszek z grawerką Nauczyciel Roku 2017P.U.H Sport-Turystyka100,00 zł29.09.201729.09.2017
20.10.2017
E-III.15.2017
4491Opracowanie tekstowe, redakcyjne i graficzne informatora "Otwarty Słupsk" dotyczącego wsparcia usług dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem do druku, drukiem i oprawą oraz dostawą do zleceniodawcy, a także opracowanie wersji elektronicznej informatora sformatowanej w sposób umożliwiający odczytanie treści przez czytniki ekranu.Szarek Wydawnictwo Reklama6 195,00 zł28.09.201728.09.2017
15.12.2017
84/ZISS/2017
4490Przygotowanie i realizacja cateringu w ramach projektu "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"Restauracja Szafran Słupsk2 030,00 zł28.09.201728.09.2017
30.09.2017
ZF-RPF-IV.042.32.2017
4489Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o niewykonanie izolacji rur c.o., obniża się wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót zaniechanych - termomodernizacja V LO, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZmniejszenie wynagrodzenia dla Wykonawcy o wartość robót zaniechanych28.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4488Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o niewykonanie izolacji rur c.o. - termomodernizacja I LO, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 16/I/271-08.II/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowoobniżenie wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych28.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 3
4487Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu do zarządzania pracami Rady Miejskiej w SłupskuMW CONCEPT Sp. z o.o., Luboń121 686,36 zł28.09.201728.09.2017
31.10.2018
RZP.70/2017
4486Wykonanie robót dodatkowych tj. wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach c.o., zwiększenie wynagrodzenia oraz zmiana terminu zakończenia robót - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kulczyńskiego 1a, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 15/I/271-07.I/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZwiększenie wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych26.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4485Wykonanie robót zamiennych, dodatkowych - termomodernizacja I LO przy ul. Szarych Szeregów 15, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 16/I/271-08.II/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZwiększenie wartości umowy26.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4484wykonanie zadania polegającego na opracowaniu bazy źródeł niskiej emisji w obszarze ulic położonych w obrębie 6,12,13,14,18 Miasta SłupskaDACSYSTEM Sp. z o.o.20 000,00 zł25.09.201725.09.2017
1.12.2017
71/GKiOŚ/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek