Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4011Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynków V LO przy ul. Deotymy 15 a w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowo978 465,00 zł23.05.201723.05.2017
30.10.2017
12/I/271-08.I/2017
4010Przekazanie przez Powiat Słupski dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku środków finansowych w wysokości 20 000 zł na współfinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku - wykonanie dokumentacji projektowejKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej20 00015.05.201715.05.2017
31.12.2017
ZKO/5521/5/2017
4009Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego w MCK-u, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynkówNeptun EKO Rumia2 398,50 zł11.05.201711.05.2017
8.06.2017
11/I/271-06/2017
4008Świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji Systemu KSAT2000iCOIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice261 252,00 zł28.04.20171.05.2017
30.04.2018
RZP.49/2017
4007Świadczenie usług serwisu Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów MdokCOIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice47 187,72 zł28.04.20171.05.2017
30.04.2018
RZP.48/2017
4006Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3,
4 Miasta Słupska w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych działek, budynków,
lokali, użytków gruntowych, weryfikacji atrybutów punktów granicznych wraz
z przygotowaniem plików wsadowych do zasilenia bazy danych prowadzonej
w systemie EWID 2007.
Konsorcjum Firm: Geopartner Geomatics, Geopartner; Gdańsk79 000,00 zł28.04.201728.04.2017
1.12.2017
RZP.45/2017
4005Przekazanie przez Miasto Słupsk środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. "Tak jest bezpieczniej - Z nami bezpieczniej".Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"10 000,0028.04.201728.04.2017
31.12.2021
10/RBiZK/2017
4004Przekazanie przez Miasto Słupsk środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. Prewencja ale inaczej".Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"15 000,0028.04.201728.04.2017
31.12.2021
9/RBiZK/2017
4003dot. przekazania przez Starostwo Powiatowe w Słupsku środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie w 2017 r.pakietu SMS w serwisie SMS APIKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej4 000,0026.04.201726.04.2017
31.12.2017
ZKO/5534/2/2017
4002Świadczenie przez MIGAM usługi polegającej na dostępnie do zdalnego tłumacza języka migowegoMigam "RKPK" sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Poniatowskiego 1738,00 zł25.04.201725.04.2017
24.04.2018
3/COM/2017
4001Wprowadzenie zmian do dokumentacji pn. Kwartał zabudowy w rejonie ulicy Długiej w Słupsku - Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, zadanie pn.Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta SłupskaStudium Sp. z o.o Warszawa4 255,80 zł25.04.201725.04.2017
9.05.2017
5/I/271-05/2017
4000Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 05.05.2017 r., zadanie pn. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska - Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną w Słupsku.Archice Sp. z o.o Sp.K SzczecinZmiana terminu opracowania dokumentacji25.04.201725.04.2017
5.05.2017
Aneks nr 3
3999wykonanie 50 szt. naklejek w formacie A5DECAN Bartłomiej Kłak50,00 zł24.04.201724.04.2017
19.05.2017
RZP.2600-6.133.2017
3998Aktualizacja audytu dla obiektu Młodzieżowego Centrum Kultury przy Al. 3 Maja 22 w Słupsku, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.Neptun EKO Rumia3 690,00 zł24.04.201724.04.2017
7.05.2017
6/I/271-06/2017
3997naklejki informacyjne w formacie A5DECAN Bartłomiej Kłak50,00 zł24.04.201724.04.2017
28.04.2017
RZP.2600-6.133.2017
3996owoceSklep sieci Biedronka , Słupsk200,00 zł24.04.201724.04.2017
28.04.2017
RZP.2600-6.135.2017
3995Książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.Księgarnia "Ratuszowa", Słupsk800,00 zł24.04.201724.04.2017
28.04.2017
RZP.2600-6.134.2017
3994Udział pracownika wydziału Podatków lokalnych i Zarządzania Należnościami UM w Słupsku w szkoleniu pn. ,,Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty podatków i opłat lokalnych".Pomorskie Centrum Szkoleniowe, ul. Rajska 6, Gdańsk420,00 zł24.04.201725.04.201729/2017
3993Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Słupsku.Qumak S.A., Warszawa111 782,40 zł21.04.201721.04.2017
21.08.2017
RZP.42/2017
3992Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
ZADANIE 1 - Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3.
ZADANIE 2 - Remont tarasu i instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1.
Development Design, Słupsk89 211,00 zł21.04.201721.04.2017
5.06.2017
RZP.47/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek