Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
438Dotyczy zamieszczenia ogłoszenia prasowegoTeraz Słupsk, Słupsk700,00 zł31.03.201431.03.2014
1.04.2014
A.RRB.II.2600-6.148.2014
437Dotyczy szkolenia jednego pracownika z zakresu uprawnień SEPNOT, Słupsk420,00 zł31.03.201431.03.2014
7.04.2014
A.RRB.II.2600-6.147.2014
436Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Rondo" na festiwalach.Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okregowy - Teatr Rondo w Słupsku4 500,00 zł31.03.20141.03.2014
20.12.2014
GPM-NGO-III.3037.74.2014
435Zakup usług geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska w 2014 roku.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SFEROIDA"; Zakład Usług Geodezyjnych Danuta Michel64 200,00 zł31.03.201431.03.2014
31.12.2014
A.RZP.48/2014
434Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Środki finansowe z PFRON.PPH "Elegant Man" Sp. J. w Słupsku55 400,00 zł31.03.201431.03.2014
31.07.2017
11/ZiSS/14
433Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu z zakresu uprawnień elektrycznych SEP 1 kvRada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Słupsk418,00 zł31.03.20144.04.2014OK-RO-II.2403.27.2014
432Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013"Regionalna Izba Obrachunkowa, Gdańsk200,00 zł31.03.201416.04.2014OK-RO-II.2403.25.2014
431zakup sortu mundurowego dla strażników Straży Miejskiej w SłupskuPPH HERO COLLECTION S.J. - Poznań7 530,57 zł28.03.201428.03.2014
12.06.2014
SM-XXVI.2601.25.2014
430badania psychologiczne strażnika miejskiego dla 10 strażników Straży Miejskiej w SłupskuZOZ MSWiA w Koszalinie1 500,00 zł28.03.201428.03.2014
31.12.2014
SM-XXVI.2601.42.2014
429Dotyczy usługi usuwania odpadów zgromadzonych w pojemnikach przy Plac Zwycięstwa 1 oraz 3PGK Sp. z o.o., Słupsk1 692,14 zł28.03.201428.03.2014
4.04.2014
A.RRB.II.2600-6.176.2014
428Dotyczy rocznej subskrypcji aktualizacji mapTomTom International BV, Amsterdam183,00 zł28.03.201428.03.2014
4.04.2014
A.RRB.II.2600-6.149.2014
427Dotyczy zakupu pilotów do szlabanu oraz usługi wysyłkiPHU "Kulig", Kalisz345,00 zł28.03.201428.03.2014
4.04.2014
A.RRB.II.2600-6.143.2014
426Wykonanie w postępowaniu rozgraniczeniowym czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 565/7 w obrębie ewidencyjnym 6 Miasta Słupska, z nieruchomościami sąsiednimi stanowiącymi działki nr: 565/5, 564/2, 540/9 i 629/12.GeoVertex - Usługi Geodezyjne Artur Karpowicz, Słupsk2 214,00 zł28.03.201428.03.2014
19.05.2014
GK.2.2014
425Zakup chorągiewek biało - czerwonych.Przedsiębiorstwo Wydawniczo Handlowe Makramax700,00 zł28.03.201428.03.2014
17.04.2014
A.RRB.II.2600-6.144.2014
424Sporządzenie wypisu z rejestru gruntów dla działki 1/29 obr.Niemczewo - Goszczyno stanowiącej własność Miasta Słupska.Powiat Słupski24,00 zł28.03.201428.03.2014
11.04.2014
1793/2014
423Udział pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Zmiany w formularzu CEIDG-1, pojedynczy punkt kontaktowy oraz aktualne problemy w prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej"ALSA Centrum Obsługi Biznesu, Świdnica300,00 zł28.03.20148.04.2014OK-RO-II.2403.24.2014
422Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w SłupskuKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku100 000,00 zł28.03.201428.03.2014
31.05.2014
Porozumienie z dnia 28.03.2014
421Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.Olga Bobrowska9 400,00 zł27.03.20141.04.2014
31.12.2014
Aneks Nr 3/2014 do Umowy zlecenie Nr 2/F/2013
420Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.Karolina Grosman9 400,00 zł27.03.20141.04.2014
31.12.2014
Aneks Nr 3/2014 do Umowy zlecenie Nr 1/F/2013
419zakup kompletu pokrowców na fotele do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Słupsku - szt. 3Moto-Bajer - Kobylnica360,00 zł27.03.201427.03.2014
31.03.2014
SM-XXVI.2601.27.2014

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek