Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
58Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku.Carpatia, Rzeszów200 180,00 zł24.01.201424.01.2014
23.01.2015
A.RZP.4/2014
57Dotyczy zakupu biletów sieciowych ZiM od stycznia do grudniaZiM, Słupsk10 800,00 zł24.01.201424.01.2014
31.12.2014
A.RRB.II.2600-6.038.2014
56zakup kart kryptograficznych - szt. 2 wraz z kosztami przesyłkiENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - Warszawa426,97 zł21.01.201421.01.2014
4.02.2014
SM-XXVI.2601.2.2014
55Realizacja zadania w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży uczęszczających
do Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku24 000,00 zł20.01.20141.02.2014
31.12.2014
15/PA/2014
54Realizacja zadania w zakresie organizacji wypoczynku zimowego
dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Nr 1 w Słupsku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku4 500,00 zł20.01.201420.01.2014
31.01.2014
14/PA/2014
53Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych. Zajęcia sportowe dla uczniów szkół słupskich w czasie ferii zimowych „ZIMA 2014”.SŁUPSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY13 000,00 zł20.01.20147.01.2014
15.03.2014
13/PA/2014
52Realizacja bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i młodzieży.Młodzieżowe Centrum Kultury, Słupsk8 000,00 zł20.01.201420.01.2014
31.12.2014
12/PA/2014
51Realizacja programu profilaktycznego
pn. „W tym roku zakochaj się w SOK-u”.
Słupski Ośrodek Kultury, Słupsk17 500,00 zł20.01.201420.01.2014
31.12.2014
11/PA/2014
50Udzielanie porad i konsultacji psychologicznych oraz wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, które zgłaszają się do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie "TAMA", przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.Gabinet Psychologiczny Ewa Warwas - Moroz, Słupsk70,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
10/PA/2014
49Pełnienie funkcji koordynatora w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie "TAMA" w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.Terapia, Poradnictwo, Profilaktyka Małgorzata Rudzka, Słupsk150,00 zł miesięcznie20.01.20142.01.2014
16.05.2014
9/PA/2014
48Realizacja zadania polegającego na:
1) pełnieniu dyżurów interwencyjno - wspierających od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00. do 14.00,
2) prowadzeniu psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.
Czerwińska Anna, Słupsk50,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
8/PA/2014
47Realizacja zadania polegającego na:
1) pełnieniu dyżurów interwencyjno - wspierających od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00. do 14.00,
2) prowadzeniu psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.
Lidia Serafin, Słupsk50,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
7/PA/2014
46Realizacja zadania polegającego na:
1) pełnieniu dyżurów interwencyjno - wspierających od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00. do 14.00,
2) prowadzeniu psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.
Profilaktyka, Konsultacje, Terapia Julita Nowikow - Szaniawska, Słupsk50,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
6/PA/2014
45Realizacja zadania polegającego na:
1) pełnieniu dyżurów interwencyjno - wspierających od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00. do 14.00,
2) prowadzeniu psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.
Terapia, Poradnictwo, Profilaktyka Małgorzata Rudzka, Słupsk50,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
5/PA/2014
44Realizacja zadania polegającego na:
1) pełnieniu dyżurów interwencyjno - wspierających od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00. do 14.00,
2) prowadzeniu psychoedukacyjnej grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.
Elzbieta Moskaluk, Włynkówko50,00 zł (brutto) za godzinę pracy20.01.20142.01.2014
16.05.2014
4/PA/2014
43Organizacja turniejów oraz wyjazdów na turnieje sportowe dla dzieci
i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupsku9 700,00 zł20.01.20142.01.2014
31.12.2014
3/PA/2014
42Realizacja zadania w zakresie organizacji wypoczynku zimowego z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.Młodzieżowy Dom Kultury, Słupsk2 000,00 zł20.01.201420.01.2014
31.01.2014
2/PA/2014
41Udzielanie porad prawnych, w tym pomoc w pisaniu pozwów i wniosków do Sądu w zakresie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie dla klientów Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie "TAMA" w Słupsku, dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00 - 20:00.Anna Wyskocka - Zawadzińska55, 00 zł za godzinę pracy, szacunkowa wartość usług objętych niniejszą umową wynosi 22.000,00 zł20.01.20142.01.2014
29.12.2014
1/PA/2014
40Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.ORANGE POLSKA S.A. Warszawa29 768,76 zł20.01.20141.02.2014
31.01.2015
A.RZP.8/2014
39Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Realizacji programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska ustanowionego przez Radę Miejską w Słupsku na rok 2014 i 2015 poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację humanitarną oraz działania prewencyjne".Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals1 100 000,00 zł17.01.20141.01.2014
31.12.2015
GPM/38/2014

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek