Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
21Dotyczy okresowego przeglądu technicznego oraz wymiany części w pojeździe służbowymAuto Service jacek Zamęcki, Głobino834,36 zł8.01.20148.01.2014A.RRB.II.2632-6.001.2014
20Udział 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w szkoleniu nt. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Orzeczenia sądów administracyjnych. Stanowiska wojewodów. Praktyka."Editio Sp. z o.o., Bydgoszcz680,00 zł8.01.201423.01.2014OK-RO-II.2403.3.2014
19Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.Spółka jawna "SIMBHP" Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki z siedzibą w Słupsku24 222,76 zł8.01.20148.01.2014
7.01.2015
A.RZP. 2/2014
18Przedłużenie rejestracji domeny "mrm.slupsk.pl".Globtel Internet156,96 zł7.01.20147.01.2014
23.04.2014
A.RRB.II.2600-6.005.2014
17Przedłużenie okresu rejestracji domeny "slupsk-ustka.eu"NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.61,50 zł7.01.20147.01.2014
19.03.2014
A.RRB.II.2600-6.004.2014
16Dotyczy przedłużenia rejestracji domeny "mrm.slupsk.pl"Globtel Internet, Gdańsk100,00 zł7.01.20147.01.2014A.RRB.II.2600-6.001.2014
15Dotyczy przedłużenia okresu rejestracji domeny "mieczyslawkoscielniak.pl"NetArt S.K.A, Kraków100,00 zł7.01.20147.01.2014A.RRB.II.2600-6.006.2014
14Dotyczy przedłużenia okresu rejestracji domeny "gwiezdnykrag.eu"Home.pl S.A., Szczecin100,00 zł7.01.20147.01.2014A.RRB.II.2600-6.007.2014
13Dotyczy przedłużenia do 2024 roku ochrony znaków towarowych (patentów) Słupski Niedźwiadek Szczęścia i Słupski ChłopczykAdministracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o. o., Warszawa2 337,00 zł7.01.20147.01.2014A.RRB.II.2600-6.003.2014
12dotyczy konieczności zapewnienia dożywiania 180 dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Słupska i uczęszczających do słupskich szkół podstawowych.Firma Gastronomiczna Spółka Cywilna "Maja" 76-200 Słupsk50 000,00 zł7.01.20145.01.2014
29.06.2014
A.RZP.1/2014
11Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkamiOlga Bobrowska8 400,00 zł2.01.20141.01.2013
31.12.2014
aneks Nr 1/2014 do umowy zlecenie Nr 2/F/2013
10Wykonanie niektórych czynności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnianym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkamiKarolina Grosman8 400,00 zł2.01.20141.01.2013
31.12.2014
Aneks Nr 1/2014 do umowy zlecenie Nr 1/F/2013
9administrator strony internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk.Damian Rosiak514,00 zł2.01.20142.01.2014
28.02.2014
Umowa o dzieło nr 2014/3/GPM
8Administrator biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk.Katarzyna Kanclerska4 000,00 zł2.01.20142.01.2014
28.02.2014
Umowa zlecenie nr GPM/1/2014
7Ogłoszenie promocyjne w czasopiśmie TEMIDA.Temida Janusz Weber5 166,00 zł2.01.20142.01.2014
30.01.2014
A.RRB.II.2600-6.017.2014
6Dotyczy zakupu obrazów SłupskaAPR Ziemia Słupska, Słupsk500,00 zł2.01.20142.01.2014A.RRB.II.2600-6.001.2014
5Udział 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty "Edukacja przyszłości"MUNICIPIUM S.A., Warszawa861,00 zł2.01.201424.03.2014
25.03.2014
OK-RO-II.0351.2.2014
4Selektywna zbiórka przeterminowanych leków.KING Sommer Spółka Jawna10 066,32 zł1.01.20141.01.2014
1.12.2014
3/2014
3Usługa dostępu do sieci PESEL-NET, Certyfikat Jakości SLA dla usługi Biznesowy VPN, Pakiet Serwisowy SLATelekomunikacja Polska S.A. - Warszawa15 498,00 zł1.01.20141.01.2014
31.12.2016
UM/007127/2013
2Usługa prowadzenia hostingu dla zintegrowanego systemu edukacyjnegoLibrus1 476,00 zł23.04.20131.09.2017
31.08.2019
A.RZP.75/2013

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek